• Ολομέλεια – Ομιλία περί του νομοσχεδίου για Κτηνοτροφία

  «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κτηνοτροφικός τομέας απευθύνεται σε μια ιδιαίτερα ρευστή αγορά και έχει να αντιμετωπίσει πολύ σημαντικές προκλήσεις. Με τις διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας έγινε όλο και πιο ευάλωτος σε ό,τι μας αφορά. Υπάρχει περισσότερη ετερογένεια.

  Ο αγροτικός πληθυσμός και ο πληθυσμός που ασχολείται με την κτηνοτροφία μειώθηκε και γέρασε. Το δε ποσοστό της συμμετοχής του στην οικονομία, υπέστη μεγάλη μείωση.

  Η κτηνοτροφία, κύριε Υπουργέ, είναι δυστυχώς ο «φτωχός συγγενής» της ελληνικής αγροτικής ανάπτυξης, αν και έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με αρχή, μέση και τέλος. Το μεγαλύτερο μέρος των εκμεταλλεύσεων δεν έχει εκσυγχρονιστεί. Οι οικονομικές συνέπειες αποτυπώνονται στις εισαγωγές ζωοκομικών προϊόντων. Η αξία των εισαγωγών αυτών φτάνει τα δυόμισι δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

  Στο πλαίσιο αυτό, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τομή. Κινείται βεβαίως σε σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι τακτοποιεί προβλήματα, όσον αφορά στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων και ιδιαίτερα στην επιτάχυνσή της.

  Η αύξηση του κόστους παραγωγής -που δεν προέρχεται όμως μόνο από τις ζωοτροφές- οφείλεται στις μεταφορές και κυρίως την ενέργεια, που μαζί με τις άλλες ενδογενείς αδυναμίες του κλάδου, πλήττουν τα εισοδήματα των κτηνοτρόφων αλλά και των καταναλωτών.

  Ειδικά όσον αφορά στην ενέργεια, θεωρώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι αποδεχτήκατε πρόταση δική μου και άλλων συναδέλφων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα εγκαταστάσεων εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

  Είναι γνωστό ότι ένα από τα μεγάλα θέματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα είναι και η χρήση των βοσκοτόπων. Γενικότερα, το θέμα των χρήσεων γης τέθηκε και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου από το σύνδεσμο των κτηνοτρόφων, καθώς δεν υπάρχουν προβλέψεις για κτηνοτροφικές περιοχές ή και κτηνοτροφικές ζώνες.

  Ειδικότερα, το θέμα των βοσκοτόπων δεν έχει αντιμετωπιστεί ουσιαστικά. Κατά τη γνώμη μας, απαιτείται η σύνταξη ενός ενιαίου κώδικα διαχείρισης με συγκεκριμένους κανόνες. Ένας τέτοιος κώδικας δεν θα διευκολύνει μόνο τους κτηνοτρόφους, αλλά και τους δήμους οι οποίοι δημοπρατούν χωρίς να γνωρίζουν το είδος και την καταλληλότητα των εκτάσεων για βόσκηση.

  Επιπλέον, ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι οι βοσκότοποι δεν έχουν χαρτογραφηθεί. Αυτό αφορά βεβαίως, τις περιοχές, οι οποίες έχουν αναπτυγμένη κτηνοτροφία, αφορά, όμως και τη νησιωτική Ελλάδα. Με δυο λόγια, δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα βοσκοτόπια, πώς να ελέγχεται η υπερβόσκηση και πώς να αντιμετωπίζονται οι εκχερσώσεις ή οι καταπατήσεις.

  Επιπλέον, να σημειώσω, κύριε Υπουργέ, ότι στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής συζητείται το θέμα για μόνιμους βοσκοτόπους, προκειμένου να μπορεί έτσι ο κτηνοτρόφος να συμμετέχει σε μελλοντικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από τώρα και όχι όταν θα προκύψει, με την έναρξη της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

  Άλλωστε, η χώρα έχει πικρά παραδείγματα από την καθυστερημένη αντιμετώπιση των προβλημάτων στο γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα. Ένα παράδειγμα είναι και τα σφαγεία. Είδαμε τι έχει συμβεί στην Ικαρία.

  Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα την κατάργηση των ειδικών δικαιωμάτων στην κτηνοτροφία. Είναι βέβαιο ότι πολλοί κτηνοτρόφοι θα έχουν μεγάλα προβλήματα, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη επιλέξιμη γη. Το θέμα αυτό το άφησε ανοιχτό και ο αρμόδιος Επίτροπος ο κ. Τσόλος, μιλώντας προχθές στην Επιτροπή μας.

  Θα ήθελα επίσης, να σημειώσω, κύριε Υπουργέ, πως στο σχέδιο νόμου προβλέπονται -ίσως για πρώτη φορά σε νομοθέτημα του δικού σας Υπουργείου, και χωρίς να έχει ζητηθεί από κάποιον Βουλευτή ή να έχει κατατεθεί σχετική τροπολογία, όπως έγινε με το μητρώο αγροτών – ρυθμίσεις για τα νησιά. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στη μείωση των αποστάσεων που προβλέπονται για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων. Εύχομαι αυτή η αντιμετώπιση να γενικευθεί και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να περιλαμβάνει εφεξής στις νομοθετικές του πρωτοβουλίες τη διάσταση της νησιωτικής Ελλάδας.

  Ο αγροτικός τομέας, αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί έναν αναπτυξιακό μοχλό με ιδιαίτερες δυνατότητες που μπορούν να τον εξελίξουν σε μια πολύ σημαντική πηγή εισοδήματος, αν αξιοποιηθεί πιο δυναμικά, αν υιοθετηθούν πολιτικές διαφοροποίησης, αν γίνει η στροφή της κτηνοτροφίας σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας με αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου, με βελτίωση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, της ποιότητας των προϊόντων και της απόδοσης οργανικών μεθόδων εκτροφής με συνδυασμό τεχνικών αναπαραγωγής, διατροφής και καινοτόμων τεχνικών διαχείρισης, αλλά και γενετικής βελτίωσης των εγχώριων φυλών.

  Στο σημείο αυτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο Χιώτικο πρόβατο που είναι, όπως γνωρίζετε, ένα από τα πιο παραγωγικά, ελληνικά πρόβατα.

  Είναι χιώτικο. Είναι μικρή η φυλή, η οποία σταβλίζεται επειδή έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Νομίζω αριθμεί περίπου σε διακόσια άτομα

  Η παραγωγικότητα του χιώτικου προβάτου είναι μεγάλη, πάνω από τετρακόσια κιλά γάλα το χρόνο. Ως προς την πολυδημία, τα χιώτικο πρόβατο φτάνει έως και τα τρία αρνάκια το χρόνο. Είναι λοιπόν μια πολύ παραγωγική φυλή, γι’ αυτό θα πρέπει να αναπαράγεται και να διατηρείται το γενετικό υλικό σε μονάδες κτηνοτρόφων στη Χίο, με την επίβλεψη βεβαίως του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

  Αν μιλάμε για εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών στην περιφέρεια, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει το Υπουργείο σας να το δει, να το προωθήσει και ενδεχομένως να επενδύσει. Αντίστοιχες ευκαιρίες υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας μας -στην Ήπειρο για παράδειγμα- στον τομέα της εκτροφής ζώων και στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων κτηνοτροφίας.

  Ευχαριστώ πολύ.

Comments are closed.