• Ολομέλεια – Ομιλία περί του νομοσχεδίου για τα Αγροτικά Ακίνητα (Επί των άρθρων)

  «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».

  (Επί των άρθρων)

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΔ):

  Πράγματι ο κύριος Υπουργός έλαβε υπόψη του και ενσωμάτωσε πολλές από τις παρατηρήσεις που διατυπώσαμε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή.. Δεν θα αναφερθώ σε αυτές για οικονομία χρόνου. Θα περάσω κατευθείαν στις παρατηρήσεις μας, επί των άρθρων όπως ισχύουν σήμερα.

  Continue Reading

 • Ολομέλεια – Ομιλία περί του νομοσχεδίου για τα Αγροτικά Ακίνητα (Επί της αρχής)

  «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».

  (Επί της αρχής)

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΔ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

  Αγαπητοί συνάδελφοι, αν η οικονομία βασίζεται στη γη, η αγροτική οικονομία εξαρτάται από τη γη, σχεδόν αποκλειστικά. Αφορά στο 30%, περίπου, της συνολικής χρησιμοποιούμενης έκτασης, ενώ απασχολεί, κύριε Υπουργέ, ελάχιστους, 9% του δυναμικού, αντιπροσωπεύει δε το 2,5% του Α.Ε.Π.. Τα ποσοστά αυτά όμως ειδικά για την περιφέρεια έχουν εντελώς διαφορετική σημασία. Ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες με εγγύτητα στα αστικά κέντρα, όπου το «αγροτικό» έπαψε πλέον να ταυτίζεται με το «γεωργικό», τα ποσοστά αυτά εμφανίζουν αυξητικές τάσεις. Και ως προς το Α.Ε.Π. αλλά και ως προς την απασχόληση.

  Continue Reading