• Ολομέλεια – Ομιλία περί του νομοσχεδίου για Κτηνοτροφία

    «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

    Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κτηνοτροφικός τομέας απευθύνεται σε μια ιδιαίτερα ρευστή αγορά και έχει να αντιμετωπίσει πολύ σημαντικές προκλήσεις. Με τις διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας έγινε όλο και πιο ευάλωτος σε ό,τι μας αφορά. Υπάρχει περισσότερη ετερογένεια.

    Continue Reading