• Ολομέλεια – Ομιλία περί του Σ/Ν για Καλή Νομοθέτηση

    «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης»

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, καλή νομοθέτηση νοείται όταν το αποτέλεσμα έχει καθαρότητα, ακρίβεια, σαφήνεια και συνοχή. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά, πρέπει να πληρούνται ως όροι, προκειμένου να νομοθετούμε με διαφορετικό τρόπο σε αυτήν τη χώρα.

    Continue Reading