• Έργο ως Γ.Γ. Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (2004-2007)

  Βήμα Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο

  H διαχείριση των Κοινοτικών πόρων είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που συνδέεται με τις πολιτικές για την οικονομία, την ανάπτυξη και την κοινωνία και η αποδοτικότητά της πρέπει να αποτιμάται συνολικά. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε τη δυσκολία της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας να σχεδιάζει στρατηγικά και ολοκληρωμένα τις αναπτυξιακές της παρεμβάσεις, να τις διοικεί επιτελικά και να προγραμματίζει αποτελεσματικά ενέργειες και πόρους για την υλοποίησή τους.

  Διαχρονικά, μπροστά στην ανάγκη να αποκτήσει άμεσα η χώρα ένα ελάχιστο επίπεδο δημόσιων υποδομών για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και, στη συνέχεια, να κινητοποιηθεί το ιδιωτικό κεφάλαιο, η πρόταξη της απορρόφησης ήταν αναπόφευκτη. Αυτό, παρά τα σημαντικά βήματα που έγιναν, συχνά, περιόρισε την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας σε εξειδίκευση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, χωρίς συγκροτημένη από πάνω προς τα κάτω στρατηγική, και διατήρησε την – υπό ελλιπείς όρους – εκτέλεση των έργων σύμφωνα με μια «πιστωσιοκεντρική» λογική των προ ΚΠΣ περιόδων και όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους σύνθετους νομικούς, τεχνικούς και περιβαλλοντικούς όρους που επέβαλε το Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο.

  Τα ανωτέρω αποτυπώνονταν με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο στους ρυθμούς απορρόφησης του Μαρτίου 2004, δηλαδή τέσσερα και πλέον έτη από την έναρξη της περιόδου 2000-2006 (Σύνολο ΚΠΣ 23%, Ταμείο Συνοχής 7%, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 6,6%). Το εκτεταμένο και τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που σχεδίασε και εφήρμοσε το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών με μια πολυδιάστατη δραστηριότητα σε όλο το φάσμα των χρηματοδοτήσεων και της ανάπτυξης, συνέβαλε στην εξυγίανση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων αλλά και στη θεαματική βελτίωση των ρυθμών απορρόφησης του Γ’ ΚΠΣ.

  Ειδικότερα:

  Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006)

  Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΓΓΕΑ) ήταν αρμόδια για το συντονισμό και κεντρικό σχεδιασμό του Γ΄ΚΠΣ, ύψους 26 δισεκατομμυρίων Ευρώ σε Κοινοτική συνδρομή, όλων των Τομεακών (Υπουργεία) και Περιφερειακών (Περιφέρειες) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του. Είχε επίσης τη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της χώρας (ύψους 8 δις Ευρώ ετησίως περίπου, βλ. Κρατικό Προϋπολογισμό, έτη 2004-2007).

   

  Η Ε.Ε. αξιολόγησε θετικά το αναμορφωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Γ΄ΚΠΣ αφού το Υπουργείο, πεντέμισι χρόνια μετά την έναρξη του Γ΄ΚΠΣ (Ιούλιος 2005), ανταποκρίθηκε -για πρώτη φορά- στη σχετική Κανονιστική υποχρέωσητης χώρας. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής αποτυπώθηκε το 2006 στην Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου, για πρώτη φορά, η Ελλάδα δε μνημονεύτηκε ούτε μία φορά για παρατυπίες ή προβλήματα στη διαχείριση των Κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκε η πιθανότητα αναστολής πληρωμών της πλειοψηφίας των έργων του Γ’ ΚΠΣ, με μείωση της Κοινοτικής συνδρομής σε τέσσερις ετήσιες δόσεις συνολικού ποσού 518 εκατ. Ευρώ και έκλεισαν οριστικά οι εκκρεμότητες με τις συμβάσεις της περιόδου προ του 2004, καθώς είχε κριθεί προβληματικός από την Ε.Ε. ο τότε νόμος περί ανάθεσης δημοσίων έργων (μαθηματικός τύπος).

   

  Η ΓΓΕΑ συνεισέφερε ουσιαστικά στην ενσωμάτωση του Κοινοτικού δικαίου για τα θέματα συμβάσεων παραχώρησης (ΣΔΙΤ Ν. 3389/2005), καθώς και της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, συνεργαζόμενη με την ΕΕ και τα συναρμόδια Υπουργεία.

   

  Επιταχύνθηκε σημαντικά η απορρόφηση πόρων του Γ΄ΚΠΣ, το οποίο και εντέλει ολοκληρώθηκε χωρίς απώλεια πόρων.  Σε διάστημα 4 ετών το ποσοστό τετραπλασιάστηκε υπερτριπλασιάστηκε (από 23% σε 91.3%) ενώ η μέση μηνιαία απορροφητικότητα υπερδιπλασιάστηκε. Αντίστοιχα πολλαπλασιάστηκε η απορρόφηση στο Ταμείο Συνοχής, ενώ παράλληλα αποπληρώθηκαν τα έργα της Περιόδου 1994-1999 (Β’ ΚΠΣ), ολοκληρώνοντας το κλείσιμο του Β’ ΚΠΣ όταν τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά τη λήξη της περιόδου 1994-1999, 24 από τα 48 ΕΠ παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Σε συμφωνία με την Ε.Ε. για επιπλέον ελέγχους του ΕΣΠΕΛ, διασφαλίστηκαν περισσότερα από 200 εκατ. Ευρώ.

  Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 20/2/2007, μετά από συντονισμένες ενέργειες, έκτακτη βοήθεια 9,3 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την κάλυψη μέρους των δαπανών που προέκυψαν από τις πλημμύρες στον Έβρο την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2006. Σημειώνεται, ότι ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα ενισχύεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο έχει ιδιαίτερα απαιτητικές τεχνικές διαδικασίες. Στη συνέχεια το Ταμείο Αλληλεγγύης ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά για τη χώρα μας, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, οπότε και εκταμιεύθηκε συνδρομή (επιπλέον του ΚΠΣ) ύψους 89 εκατομμυρίων Ευρώ για τις πληγείσες περιοχές.

  Ενισχύθηκε το Περιφερειακό σκέλος του ΚΠΣ με πλέον των 500 εκατομμυρίων Ευρώ προς όφελος των έργων υποδομής, των δομών κοινωνικής φροντίδας («βοήθεια στο σπίτι») και των ΜΜΕ. Επιπλέον, βάζοντας τέρμα σε νοοτροπίες αποκλεισμού, ανισοτήτων και υστέρησης, δημιουργήθηκαν νέα μέτρα ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής, για τη στήριξη μικρών νησιών στα οποία οι ατελείς υπηρεσίες, η ευάλωτη περιβαλλοντική ισορροπία και το υψηλό κόστος σε πολλούς τομείς της οικονομικής ζωής περιορίζουν μόνιμα την οικονομική ανάπτυξη και προκαλούν δημογραφική αναιμία.

  Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για τη συστηματική υποβοήθηση τελικών δικαιούχων του ΚΠΣ και της διαχειριστικής και λειτουργικής τους ικανότητας.

  Τελευταίο σημείο, η αδιαμφισβήτητη υπηρεσία του ΥΠΟΙΟ προς τη χώρα όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007. Πέραν της ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης που προαναφέρθηκε, με την άμεση παρέμβαση του ΥΠΟΙΟ προς την Ε.Ε. διασφαλίσθηκε η παράταση κατά 1 έτος (έως τέλος 2009) των Προγραμμάτων των περιφερειών που επλήγησαν και τμήματα άλλων Προγραμμάτων ανά περίπτωση. Ήταν η πρώτη φορά η Ε. Επιτροπή που ενέκρινε παράταση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Σκοπός της παράτασης ήταν η διασφάλιση της υλοποίησης των έργων στις περιοχές αυτές, ώστε εκτός από τις καταστροφές των πυρκαγιών, να μην υποστούν επιπλέον καθυστερήσεις ή ματαιώσεις ζωτικών έργων για την οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών αυτών καθώς αυτό θα επέφερε τελειωτικό πλήγμα, γεγονός που αναγνώρισε με συγκινητικό τρόπο σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

   

  Αναπτυξιακός – Επενδυτικός Νόμος

   

  Αξιοποιήθηκε θεαματικά το νέο καθεστώς ενίσχυσης επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, με την αύξηση του μέσου ετήσιου όρου των αιτήσεων κατά 223% (μέσος ετήσιος όρος αιτήσεων 2.197 έναντι 680), του μέσου ετήσιου όρου των εγκρίσεων κατά 246% (1.632 εγκρίσεις έναντι 472), του μέσου ύψους των επενδύσεων κατά 615% και των νέων θέσεων απασχόλησης κατά 113% (δημιουργία σε ετήσια βάση 11.520 νέων θέσεων απασχόλησης έναντι 4.274- στοιχεία 2007).

  Ολοκληρώθηκε ο 3ος κύκλος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ για τους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και ο 4ος για τους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν τρεις εξειδικευμένοι κύκλοι ενίσχυσης που αφορούν σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής, καθώς και περιοχές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, και την Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban. Στο πλαίσιο του 3ου κύκλου εγκρίθηκαν 5.421 επενδυτικές προτάσεις δημόσιας δαπάνης 532 εκατ. Ευρώ για 7.600 νέες θέσεις εργασίας.

  Συμπεριλήφθηκαν στο νόμο νέες ρυθμίσεις για δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόνοια (π.χ. δημιουργία εμπορευματικών σταθμών και διαμετακομιστικών κέντρων, δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και παροχή υπηρεσιών, επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ). Τέθηκε δε σαφής διάκριση μεταξύ ΜμΕ και μεγάλων επιχειρήσεων, ενισχύοντας με μεγαλύτερα ποσοστά τις πρώτες, οι οποίες αποτελούν τον κορμό της ελληνικής οικονομίας αντιπροσωπεύοντας το 99% των επιχειρήσεων της χώρας. Το πλαίσιο αντικατόπτριζε πλήρως τις ανάγκες των ΜΜΕ και της Περιφέρειας με πρόσθετη ενίσχυση 15% στις ΜΜΕ των παραμεθόριων νομών, καθώς και των νομών με κατά κεφαλή Α.Ε.Π. μικρότερο του 65%. Παράλληλα, προσβλέποντας στην αύξηση της αποδοτικότητας του νέου νόμου, επαναπροσδιορίστηκαν και διαφοροποιήθηκαν οι προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων και αποσυνδέθηκε η επιχορήγηση από τις δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης.

  Επίσης, για λόγους ταχύτερης εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων επενδυτών, μείωσης της γραφειοκρατίας και περιορισμού του ρόλου του δημόσιου τομέα απλοποιήθηκαν, επιταχύνθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων.

  Παράλληλα, ως Τελικοί Δικαιούχοι των δράσεων ενίσχυσης των ΜμΕ στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα επελέγησαν τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και σχεδιάστηκαν απλές και γρήγορες διαδικασίες για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επενδυτών. Για την καλύτερη εφαρμογή του νέου συστήματος και του Επενδυτικού Νόμου δημιουργήθηκε μέσω της ΜΟΔ ΑΕ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που συμβάλλει, στην έγκυρη και έγκαιρη, πληροφόρηση των επενδυτών, διασφαλίζει την αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση και μειώνει, απλουστεύει και επιταχύνει τις διαδικασίες, το οποίο λειτουργεί ως σήμερα (www.ependyseis.gr). Τέλος, δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για το σύνολο του εθνικού νομικού πλαισίου που διέπει τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και τις Κρατικές Ενισχύσεις, στοχεύοντας στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην προσέλκυση επενδύσεων.


  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)

  Ο εθνικός αναπτυξιακός σχεδιασμός για την περίοδο 2007-2013 ήταν αποτέλεσμα μίας απαιτητικής προσπάθειας σύνθεσης προτάσεων και συγκερασμού προτεραιοτήτων και μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης που άγγιξε τις συνολικές αναπτυξιακές επιλογές της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας, τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., την οικονομική συγκυρία και τις αντικειμενικές δυνατότητες αποτελεσματικής και αποδοτικής υλοποίησης των έργων.

  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια μεγάλη προσπάθεια για την εξασφάλιση επάρκειας πόρων αλλά και ευνοϊκών ρυθμίσεων εφαρμογής του αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2007-2013. Ύστερα από μια διαπραγμάτευση για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές της Ε.Ε. της περιόδου 2007-2013, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005 εξασφαλίστηκαν 20,1 δις Ευρώ (24,3 δις Ευρώ σε τρέχουσες τιμές) από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό, για τη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο τη μείωση του αναπτυξιακού ελλείμματος της χώρας και των περιφερειών της, αλλά και ευνοϊκές συνθήκες απορρόφησης (με κυριότερη την διεύρυνση του κανόνα ν+2 σε ν+3 έτη και το 85% ως μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης). Η Ελλάδα κατόρθωσε να αυξήσει το μερίδιό της ως προς όλα τα παλαιά Κράτη Μέλη (ΕΕ-15), σε σχέση με την περίοδο 2000-2006 δηλ. από 11.7% σε 12.04%. Επίσης, κατέκτησε την υψηλότερη καθαρή θέση (εισροές μείον εκροές) από όλες τις ΕΕ-15, είτε ως ποσοστό εθνικής ευημερίας (1,9% του AEE), ή ως απόλυτο ποσό (της τάξης των 25 δις Ευρώ για την περίοδο 2007-2013). Στο σύνολο των τότε 27 Κρατών Μελών, είχε την τέταρτη υψηλότερη καθαρή θέση σε απόλυτα ποσά.

   

  Επετεύχθη, μετά από διαπραγματεύσεις και τεκμηρίωση, ειδική πληθυσμιακή ρύθμιση για τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες υπέστησαν το στατιστικό αποτέλεσμα της διεύρυνσης της Ε.Ε. λόγω μείωσης του μέσου όρου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 25 Κρατών Μελών έναντι αυτού των 15 (στατιστική σύγκλιση). Η ειδική αυτή ρύθμιση, που απέδωσε επιπλέον 2,5 δις Ευρώ για τις περιφέρειες αυτές, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων σε ύψος πόρων ειδικών ρυθμίσεων που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ειδικά για το Ταμείο Συνοχής, η Ελλάδα κατάφερε να αυξήσει το δημοσιονομικό της φάκελο σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ανάγκες στους τομείς των Μεταφορών και του Περιβάλλοντος.

  Καταρτίστηκε με πρότυπες διαδικασίες διαβούλευσης το ΕΣΠΑ 2007-2013, μετά από 4 Εθνικά Αναπτυξιακά και 13 Περιφερειακά Συνέδρια. Πρόκειται για μια χωρίς προηγούμενο επιτυχία της Ελλάδας, που για πρώτη φορά σημείωσε στην ιστορία των διαπραγματεύσεων των ΚΠΣ, καθώς ήταν το δεύτερο, μετά τη Μάλτα, Κράτος Μέλος στην Ε.Ε. των 27, και η πρώτη χώρα Συνοχής, με πολύ υψηλό πακέτο απολήψεων, που ολοκλήρωσε με επιτυχία το σχεδιασμό και τις σχετικές διαπραγματεύσεις με την Ε.E. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε το μικρότερο χρόνο διαπραγμάτευσης στην ΕΕ27 (2 μήνες έναντι 3-10 μηνών για τις υπόλοιπες χώρες).

  Ολοκληρώθηκε η συντονισμένη διαπραγμάτευση με την Ε. Επιτροπή για όλα τα νέα ΕΠ, τα οποία εγκρίθηκαν το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2007, πριν από τους περισσότερους εταίρους μας. Η συνολική δημόσια δαπάνη για το ΕΣΠΑ φθάνει τα 32 δισ. Ευρώ, ενώ μαζί με τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης το συνολικό ποσό φθάνει τα 37,2 δισ. Ευρώ. Κατευθύνθηκε στην Περιφέρεια το 80% των πόρων του ΕΣΠΑ, ενώ δόθηκε αυξημένη βαρύτητα στη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που αφορούν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, όπου κατανέμεται ποσοστό 25,4% του ΕΣΠΑ συγκριτικά με 22,4% της περιόδου 2000-2006. Οι εγκρίσεις αυτές απέδειξαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αλλαγή στις σχέσεις με την Ε. Επιτροπή, η οποία αναγνώρισε στην Ελλάδα έναν συνεπή, τεχνοκράτη συνομιλητή που παράγει δουλειά υψηλού επιπέδου, σέβεται χρονοδιαγράμματα, διαπραγματεύεται με σοβαρότητα και επιχειρήματα και αποδίδει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και επίπεδο. Μαζί με την ανάταξη του Γ΄ΚΠΣ, η χώρα γύρισε σελίδα στη διαχείριση των Κοινοτικών πόρων.

  Ψηφίστηκε μετά από ευρεία ανοικτή διαβούλευση, ο Νόμος του ΕΣΠΑ (Ν. 3614/2007) που ενσωμάτωσε 9 Κοινοτικούς Κανονισμούς, με σκοπό μια αναβαθμισμένη διαχείριση των ΕΠ 2007-2013 με πολλές καινοτομίες για την ποιοτική βελτίωση του συστήματος διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης των δράσεων, την υποστήριξη του Περιφερειακού Σχεδιασμού από Α.Ε., την αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης των Εθνικών Επενδυτικών Πόρων κατά τα πρότυπα του ΕΣΠΑ, την πιστοποίηση των Δικαιούχων κλπ. Κατόπιν μακράς προσπάθειας θεσπίστηκε η αναγκαιότητα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ Εθνικό Πρότυπο Διαχείρισης Έργων, ΕΛΟΤ 1429, σε συνεργασία και με τους σχετικούς επιστημονικούς φορείς.

  Ολοκληρώθηκε Μελέτη αναμόρφωσης του καθεστώτος διαχείρισης και λειτουργίας του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με συγκεκριμένους κανόνες εξειδίκευσής του σε ετήσιο πρόγραμμα και με αναβαθμισμένες δομές και διαδικασίες διαχείρισης. Τέθηκαν οι βάσεις για την επίλυση των προβλημάτων στη συγκρότηση, δόμηση, διαδικασίες και κριτήρια του ΠΔΕ – «εθνικό σκέλος» μέσω του εξορθολογισμού του υφιστάμενου προγράμματος και των διαδικασιών του, αλλά και της αναμόρφωσης του συνολικού ΠΔΕ κατά σαφή, λειτουργικά και αποτελεσματικά προγραμματικά πρότυπα, σε πραγματικό Εθνικό Πρόγραμμα. Ενδεικτικό για τη δυσκολία του εγχειρήματος είναι το γεγονός ότι η νομοθεσία των Δημοσίων Επενδύσεων χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950.

  Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πληροφόρηση των πολιτών, σχεδιάζοντας εφαρμογές και δημοσιεύοντας στο διαδίκτυο νέες ιστοσελίδες πληροφόρησης, με ενιαία καταχώρηση όλων των προκηρύξεων αλλά και των καλών πρακτικών, για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του πολίτη και του δυνητικού επενδυτή.

   

  Επενδυτικός Νόμος 2007-2013 (Ν. 3522/2006)

  Ύστερα από διαπραγμάτευση του ΥΠΟΙΟ με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές Περιφερειακών Ενισχύσεων της περιόδου 2007-2013, εξασφαλίστηκαν πολύ ευνοϊκές για τη χώρα μας ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις. Σε συνέχεια της διαπραγμάτευσης αυτής, εγκρίθηκε, πρώτος από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ο Ελληνικός Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της περιόδου 2007-2013.

  Ο Επενδυτικός Νόμος τροποποιήθηκε έγκαιρα με στόχο την εναρμόνισή του προς τις νέες Κοινοτικές ρυθμίσεις της περιόδου 2007-2013. Σύμφωνα με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για τις ρυθμίσεις αυτές τα ποσοστά ενίσχυσης θα μειώνονταν δραματικά. Ειδικά για τις περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, που βάσει του κατά κεφαλή ΑΕγχΠ τους ανήκουν στις ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ε.Ε., τα ποσοστά θα έπεφταν κατακόρυφα από το 2007 στο 15%. Μείωση έως το 15% προβλεπόταν και για τις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, που λόγω της διεύρυνσης εμφανίζονται ως ανεπτυγμένες. Με σκληρές διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και με συνέργιες που το ΥΠΟΙΟ ανέπτυξε με άλλα κράτη-μέλη και οργανισμούς της Ένωσης, η χώρα μας εξασφάλισε ποσοστά ενίσχυσης έως 30-40 % για όλες τις περιφέρειές της, προσαυξημένα με 10% για τις μεσαίες και 20% για τις μικρές επιχειρήσεις. Ο νέος Νόμος αξιοποιεί τα υψηλά κίνητρα του νέου Ελληνικού Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που εγκρίθηκε πρώτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις επενδύσεις.

  Η νέα δομή και διάρθρωση του συγκεκριμένου αναπτυξιακού εργαλείου, η αποσαφήνιση των ρυθμίσεων μέσω βοηθητικών εργαλείων και η δημιουργία μηχανισμών διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της αξιολόγησης των δυνητικών επενδύσεων, αποτελούν δυναμική αναβάθμιση του Νόμου και παράγοντα διασφάλισης της συμβολής του στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην προώθηση της ενίσχυσης αποδοτικών επιχειρηματικών επιλογών.

   

  Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE

  To 2007 ξεκίνησε για πρώτη φορά στη χώρα μας η αξιοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Entreprises). Η Ελλάδα υπήρξε η πρώτη χώρα που υπέγραψε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Comments are closed.