• Απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική αναφορά για τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Tετάρτη 15 Μαϊου 2013

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική αναφορά για τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά

  Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην κοινοβουλευτική αναφορά βουλευτών του ΚΚΕ (Διαμάντω Μανωλάκου, Χρήστος Κατσώτης) με θέμα: «Aιτείται την υπαγωγή των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σκαραμαγκά σε κρατικό έλεγχο και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους».

  «Η επιλογή ναυπηγείου για τη ναυπήγηση/επισκευή πλοίου αποτελεί απόφαση του πλοιοκτήτη που λαμβάνεται ελεύθερα, με επιχειρηματικά κριτήρια μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, συνεπώς δε μπορεί να θεωρηθεί σκόπιμη η κρατική παρέμβαση στο πεδίο αυτό. Ομοίως απόφαση του πλοιοκτήτη αποτελεί η επιλογή πηγής χρηματοδότησης.

  Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση και προώθηση πολιτικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την υποστήριξη του κλάδου της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας εντός του πλαισίου της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών.

  Στο νόμο «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη Βουλή, συμπεριλήφθηκαν ρυθμίσεις σχετικές με την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.

  Ειδικότερα, συγκροτείται Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη διαμόρφωση συνολικού σχεδίου, προς το σκοπό εκδόσεως των αναγκαίων κανονιστικών ρυθμίσεων, για την επίλυση των εκκρεμών θεμάτων που σχετίζονται με τη χωροθέτηση, την οριοθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3658/2008 (Α΄ 57).

  Επίσης προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, συγκροτείται μη αμειβόμενη συμβουλευτική επιτροπή από εκπροσώπους των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και φορέων που εκπροσωπούν το σύνολο των εμπλεκομένων με τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, της ΟΛΠ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ για την εξέταση και διατύπωση προτάσεων επί του συνόλου των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της εν γένει ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην ως άνω Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Η επιτροπή οφείλει να έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία και διατύπωση των προτάσεών της εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη σύστασή της.

  Τέλος, στο πλαίσιο του προαναφερθέντος νόμου, ψηφίσθηκε βουλευτική τροπολογία, μετά από πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία αποσκοπεί στην καταβολή των δεδουλευμένων και την επαναλειτουργία των ναυπηγείων.»

Comments are closed.