• Θα εργαστούμε συστηματικά για τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος

  Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Ν. Χίου, κ. Κωστής Μουσουρούλης, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

  «Διευκρινίζουμε πως η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή δεν θεσμοθέτησε την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.

  Η ψηφισθείσα διατύπωση δεν προδικάζει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο:

  Απόσπασμα παραρτήματος μνημονίου συνεννόησης

  «2.3 Φορολογική πολιτική

  Η Κυβέρνηση θα προετοιμάσει μία φορολογική μεταρρύθμιση η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, στην εξάλειψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων, συμπεριλαμβανομένης και της διευρύνσεως των βάσεων, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει μία βαθμιαία μείωση των φορολογικών συντελεστών καθώς θα βελτιώνεται η απόδοση των εσόδων. Αυτή η μεταρρύθμιση σχετίζεται με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τον φόρο εισοδήματος εταιριών και τον ΦΠΑ, τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας καθώς και τις κοινωνικές εισφορές και θα διατηρήσει τη σχετική φορολογική επιβάρυνση από εμμέσους φόρους. Η μεταρρύθμιση θα θεσπισθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2012, η Κυβέρνηση θα αναγγείλει το πλήρες χρονοδιάγραμμα των ενδιαμέσων σταδίων μέχρις ότου κατατεθεί η μεταρρύθμιση. Αυτά τα ενδιάμεσα στάδια θα περιλαμβάνουν δημόσια διαβούλευση και τον δέοντα έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).»

  Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά μας δεν είναι δυνατό να αναγνωσθούν μονομερώς ως ‘προνομιακό’ καθεστώς, η βιωσιμότητα των νησιών και η ειδική μέριμνα για τη νησιωτικότητα τελούν υπό την προστασία του Συντάγματος. Η ίδια μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει θεσμικά την ανάγκη για τη μέριμνα αυτή. Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρημάτων, θα εργαστούμε συστηματικά για τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος.

  Το ζήτημα ως προς μια αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, όπως και συνολικά ως προς τα άλλα αρνητικά ενδεχόμενα για τη χώρα μας, δεν είναι ποιος μπορεί να τα καταψηφίσει, αλλά να τα αποτρέψει».

Comments are closed.