• Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Μ. Τρίτη, 30  Απριλίου  2013

  Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»

  «Τίθεται από σήμερα 30 Απριλίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις».

  Το πρώτο μέρος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου καταρτίστηκε μετά από συνεργασία των Υπουργείων Ναυτιλίας & Αιγαίου, Τουρισμού και Οικονομικών και έχει ως στόχο να προσδώσει νέα δυναμική στο χώρο δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων με τη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου, σταθερού, σαφούς και ελκυστικού πλαισίου.

  Η Ελλάδα, χάρη στο εξαιρετικής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον και το μοναδικό νησιωτικό πλούτο μαζί με την ιστορία και τον πολιτισμό της, διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων δημοφιλών προορισμών των επαγγελματικών και ιδιωτικών τουριστικών πλοίων.

  Όμως, το ισχύον νομικό πλαίσιο αποτελείται από πλήθος νομοθετικών και παράγωγων κανονιστικών διατάξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων που καλύπτουν μία σχεδόν τριακονταετία.

  Κλειδί για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού αποτελεί το νομικό πλαίσιο και το επιχειρηματικό περιβάλλον που αυτό διαμορφώνει. Επιβάλλεται, επομένως, να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο για τα τουριστικά πλοία, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και θα ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού, που είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας κρίσιμης σημασίας για την απασχόληση.

  Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας των τουριστικών πλοίων και η τόνωση των συναφών επαγγελματικών κλάδων που, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

  Ειδικότερα:

  • ρυθμίζονται όλες οι κατηγορίες πλοίων που εκτελούν ταξίδια αναψυχής και περιήγησης, συγκεντρώνονται και κωδικοποιούνται οι σχετικές διατάξεις, εξορθολογίζονται και καταργούνται ανεπίκαιρες ρυθμίσεις
  • απλοποιούνται και συντομεύουν οι διαδικασίες για τη δραστηριοποίηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και αποσαφηνίζονται και εμπλουτίζονται οι ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ανεξαρτήτως μεγέθους
  • αποσαφηνίζονται οι διατάξεις για την είσοδο, κίνηση και ελλιμενισμό των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, στην ελληνική επικράτεια

  Περιλαμβάνονται επίσης φορολογικές ρυθμίσεις που εκπονήθηκαν από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών και οι οποίες αποσκοπούν να επιλύσουν οριστικά χρονίζοντα προβλήματα, μεταξύ των οποίων και ο καθορισμός συγκεκριμένου τρόπου υπολογισμού της αξίας του ΦΠΑ των πλοίων αναψυχής σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία.

  Οι ρυθμίσεις αυτές περαιτέρω θα οδηγήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, του κλάδου από πραγματικούς επαγγελματίες, ενώ θα υποχρεώσει σε αποχαρακτηρισμό τυχόν εικονικών επαγγελματικών σκαφών.

  Τέλος Παραμονής και Πλόων

  Το ΤΠΠ (vignette) θεσπίζεται ως ενιαίο και μόνο τέλος, ταυτόχρονα με την κατάργηση φορολογικών ρυθμίσεων που δεν απέφεραν τα επιδιωκόμενα έσοδα. Αποσκοπεί δε στην προσέλκυση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής για μακρόχρονη παραμονή στη χώρα μας, καθώς ο ιδιοκτήτης τους θα γνωρίζει πλέον το ακριβές ποσό που θα πρέπει να καταβάλει για να καταπλεύσει και να παραμείνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

  Παράλληλα, προκειμένου να μην αποτραπεί και η βραχυπρόθεσμη παραμονή των πλοίων αναψυχής που επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα, μια αγορά που προφανώς ενδιαφέρει τη χώρα μας, προβλέπεται αναλογικότητα του ΤΠΠ με το χρόνο παραμονής.

  Επίσης, παρέχονται δίκαιες εκπτώσεις ανάλογα με την παλαιότητα του σκάφους ή σε περίπτωση που αυτό έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό, ενώ προβλέπονται μικρότερες επιβαρύνσεις για τα ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής.

  Σημειώνεται ότι αντίστοιχο τέλος έχουν θεσπίσει αρκετοί ανταγωνιστές της χώρας μας στον τομέα αυτό.

  Το δεύτερο μέρος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου περιλαμβάνει, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ρυθμίσεις για τη συγχώνευση του Οίκου Ναύτου με το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους ναυτικούς, τους ανέργους ναυτικούς και τις οικογένειες των ναυτικών, οι οποίοι πλέον θα εξυπηρετούνται από ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο.

  Η συγχώνευση του Οίκου Ναύτου με το ΓΕΝΕ αποφασίστηκε λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, καθώς και της ανάγκης που προέκυψε μετά από την αποκοπή της αρμοδιότητας του πρώτου για παροχές ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και τη μεταφορά της στον ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα ο Οίκος Ναύτου, στο πλαίσιο των παροχών πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους, εκτός από τα επιδόματα ασθενείας, καταβάλλει επιδόματα ανεργίας και ειδικές ενισχύσεις προς τους ανέργους ναυτικούς. Το ΓΕΝΕ μαζί με τα Λιμεναρχεία, που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καταγράφουν τους ανέργους ναυτικούς και συντάσσουν τους καταλόγους βάσει των οποίων καταβάλλονται τα επιδόματα και οι ενισχύσεις αυτές. Επομένως υπάρχει πεδίο συνεργιών που μπορεί να επιτρέψει οικονομίες κλίμακας, αποτρέποντας παράλληλα το ενδεχόμενο αποκοπής τους από το διοικητικό φορέα της ναυτιλίας.

  Σκοπός του ενιαίου νομικού προσώπου παραμένει η μέριμνα για την εύρεση εργασίας στους ναυτικούς, η εισήγηση μέτρων για την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στη ναυτική εργασία, η παροχή πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους με την καταβολή ειδικών επιδομάτων και ενισχύσεων συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος ανεργίας.

  Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην παρούσα διαβούλευση, διατυπώνοντας απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις επί των σχετικών διατάξεων.

  Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 14η Μαΐου και ώρα 3 μ.μ. και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα οριστικοποιηθεί και θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

  Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου

  Κωστής Μουσουρούλης»

Comments are closed.