• Ερώτηση – Δηλώσεις της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη μη χρηματοδότηση όλων των δικαιούχων του Μέτρου 1.1.2 ‘Νέοι Γεωργοί’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
  ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ


  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς:     Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

  Θέμα: Δηλώσεις της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη μη χρηματοδότηση όλων των δικαιούχων του Μέτρου 1.1.2 ‘Νέοι Γεωργοί’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

  Είναι γνωστό ότι, εκτός από το μέγεθος του κλήρου, ένα από τα σημαντικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας είναι η γήρανση του πληθυσμού, η οποία αποτελεί έναν εκ των βασικών παραγόντων για τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Η προχωρημένη ηλικία αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή στις διεθνείς μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Το δημογραφικό πρόβλημα παρουσιάζεται εντονότερο στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, λόγω των φυσικών μειονεκτημάτων και της απομόνωσης. 
  Στρατηγικό στόχο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για την περίοδο 2007-2013 αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας μέσω της προαγωγής της γνώσης, της βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού, της προώθησης της καινοτομίας και της βελτίωσης της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και συνακόλουθα η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου, με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων για τη διευκόλυνση της αρχικής τους εγκατάστασης, αναμένεται να συμβάλει θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και τη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. 
  Για το σκοπό αυτό, στο εν λόγω Πρόγραμμα προβλέφθηκε το Μέτρο 1.1.2 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” με στόχο τη στήριξη νέων γεωργών, με τη μορφή χορήγησης κεφαλαίου. Στόχος ήταν η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών, για την αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων πρακτικών και καινοτομιών από νέους σε ηλικία ανθρώπους, θα συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
  Με απόφαση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΑ&Τ), για την εξασφάλιση της εγκατάστασης κατά το δυνατό περισσότερων νέων ανθρώπων στην Περιφέρεια και την επίτευξη της αναδιάρθρωσης της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού, ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου 1.1.2 για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013, αυξήθηκε, παρέχοντας τη δυνατότητα έγκρισης επιλαχόντων υποψηφίων της 1ης Προκήρυξης του Έτους 2009 στο όριο των διατιθέμενων πιστώσεων του εν λόγω Μέτρου (275.000.000€). 
  Το εν λόγω ποσό κατανεμήθηκε στις Περιφέρειες με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και τα αποτελέσματα των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών, ενώ, τα αποτελέσματα με τα ονόματα των δικαιούχων αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες των Περιφερειών και, παράλληλα, δημοσιεύθηκαν στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο. 

  Ωστόσο, σε συνάντηση με την Ένωση Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδος-Συμβούλων Επιχειρήσεων, 23/11/09, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φέρεται να δήλωσε ότι δεν θα ενταχθούν, τελικά, στο Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», όσοι νέοι αγρότες δεν εντάχθηκαν με την πρώτη προκήρυξή του, τον Απρίλιο του 2009, πράγμα που επηρεάζει ευθέως το σχεδιασμό εκατοντάδων νέων, οι οποίοι είχαν ήδη καταθέσει αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα. 
  Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού, μόνο περίπου 3000 Νέοι Αγρότες από τους 8500 υποψηφίους, δηλαδή λιγότεροι από τους μισούς, θα λάβουν την ενίσχυση, με την αιτιολογία ότι δεν επαρκούν οι δεσμευμένες πιστώσεις για την ένταξη όλων των υποψηφίων στο Πρόγραμμα.
  Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους υποψηφίους, λόγω της υποχρέωσης από τον Κανονισμό να μην εργάζονται αλλού κατά την υποβολή του φακέλου, είτε παραιτήθηκαν από μισθωτές υπηρεσίες είτε διέκοψαν μικροεπιχειρήσεις, και εν μέσω οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, προέβησαν σε δαπάνες χιλιάδων ευρώ για αγορά ζωικού κεφαλαίου ή την ενοικίαση αγροτεμαχίων χωρίς την παραμικρή ενίσχυση. Πολλοί δε εξ αυτών, δεν διαθέτουν καμία ασφάλιση, αφού παραιτήθηκαν πριν συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα, ενώ ο ΟΓΑ δεν τους θεωρεί αγρότες χωρίς υπογεγραμμένη απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών, ώστε να τους ασφαλίσει.


  Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός :

  1.    Αναγνωρίζει η Κυβέρνηση ότι με ενδεχόμενη απόφασή της για μη χρηματοδότηση όλων των Νέων Γεωργών που εντάχθηκαν στο Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» δημιουργούνται Νέοι Γεωργοί δύο ταχυτήτων και συγκεκριμένα, από τη μια πλευρά Νέοι Γεωργοί με πριμ, δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα και προτεραιότητα σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ενώ από την άλλη επιλαχόντες, χρεωμένοι με χιλιάδες ευρώ και δυσβάσταχτες οικονομικές υποχρεώσεις; 
  2.    Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση το γεγονός ότι σε Περιφέρειες έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις ένταξης των εν δυνάμει δικαιούχων, με βάση την απόφαση του τότε Υπουργού ΑΑ&Τ; 
  3.    Με βάση τα ανωτέρω, προτίθεται, εν τέλει, η Κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της για τη μη χρηματοδότηση όλων των Νέων Γεωργών που εντάχθηκαν στο Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»; Και εάν ναι, προς ποια κατεύθυνση; 

  Ο Ερωτών Βουλευτής

  Κωστής Μουσουρούλης                             Αθήνα, 04.12.2009
  Βουλευτής Νομού Χίου

Comments are closed.