• Ερώτηση – Δημιουργία Αιολικών Πάρκων στη Ν. Εύβοια

  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
  ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  (Αρ. πρωτ. 1730/30.11.2009)

  Προς:     α) Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

  Θέμα: Δημιουργία Αιολικών Πάρκων στη Ν. Εύβοια

  Έκπληξη προκαλεί το Δελτίο Τύπου (19.11.2009) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το οποίο η Υπουργός, με απόφαση που υπέγραψε, “άνοιξε το δρόμο για κατασκευή αιολικών πάρκων 400MW στην Εύβοια εντός τριετίας”. 

  Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Δελτίο :

  “Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται στο υπό κατασκευή ηλεκτρικό δίκτυο Νέας Μάκρης – Νότιας Εύβοιας. Μετά την σύνδεσή τους, τα νέα αιολικά πάρκα εκτιμάται ότι θα παράγουν ετησίως περίπου 1,2 εκατομμύρια MWh  καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και θα αποφευχθεί η εκπομπή 1 εκατ. τόνων CO2, με όφελος για την Εθνική Οικονομία που υπολογίζεται σε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το σύνολο των επενδύσεων θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση, το ηλεκτρικό δίκτυο Νέα Μάκρη – Νότια Εύβοια θα κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ και θα χρηματοδοτηθεί από όσους παραγωγούς έχουν αδειοδοτηθεί να κατασκευάσουν πάρκα αιολικής ενέργειας στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κάποιος παραγωγός αποσυρθεί από τη διαδικασία, δεν υλοποιήσει την επένδυση και αρνηθεί να καταβάλει το ποσόν που του αναλογεί, το κόστος θα καλυφθεί από τον μηχανισμό χρέωσης χρήσης του Συστήματος, με ευθύνη του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας   (ΔΕΣΜΗΕ). Με τον τρόπο αυτό παρέχεται επαρκής εγγύηση στη ΔΕΗ για την κατασκευή του δικτύου”.

  Επειδή το εξαιρετικό αιολικό δυναμικό της Νοτίου Ευβοίας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των Εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ, βάσει της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η αντιμετώπιση του ζητήματος της Νότιας Εύβοιας, εκτός από ενδελεχή μελέτη, απαιτεί προσεκτική αντιμετώπιση. 

  Συγκεκριμένα:

  Σε ότι αφορά την Υπουργική Απόφαση, όπως περιγράφεται στο ως άνω Δελτίο Τύπου,  το έργο, το οποίο επιβλέπει η Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε., έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται από το 2007. Το ηλεκτρικό δίκτυο Νέα Μάκρη – Πολυπόταμος – Κάρυστος (γραμμή μεταφοράς 150KV για την ακρίβεια) έχει ενταχθεί στη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) εδώ και χρόνια. Εκκρεμότητα για να “ηλεκτριστεί” η γραμμή, αποτελεί η πόντιση του υποβρυχίου τμήματος, η οποία καθυστέρησε για νομικούς λόγους της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. 

  Σε ότι αφορά το θεσμικό πλαίσιο, με το Νόμο 3468/06 θεσπίστηκε σειρά κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας παραγωγής αιολικών σταθμών, μεταξύ των οποίων η προκαταρκτική περιβαλλοντική έγκριση, η εξασφάλιση κατοχής της γης, η οικονομική φερεγγυότητα κ.α.

  Ωστόσο, πριν από την ψήφιση του Νόμου αυτού, είχε εκδοθεί πληθώρα αδειών παραγωγής στη Νότα Εύβοια. Τα δε αιολικά πάρκα που εγκαταστάθηκαν και σήμερα λειτουργούν, συνολικής ισχύος 212,8MW, κατέλαβαν πλήρως την ικανότητα μεταφοράς της υφιστάμενης γραμμής 150KV Αλιβέρι – Κάρυστος. Περαιτέρω, είχαν εκδοθεί και άδειες παραγωγής για επιπλέον 519,17 MW αιολικών, με τον ειδικό όρο να συνδεθούν στο «εθνικό σύστημα μεταφοράς μετά την προγραμματισμένη επέκταση / ενίσχυση του δικτύου Εύβοιας / Κυκλάδων» που, όπως προαναφέρθηκε, ήδη κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ. Τέλος, σήμερα, εκκρεμούν στη ΡΑΕ κατατεθειμένες αιτήσεις αιολικών συνολικής ισχύος 1.512 MW, που υπεβλήθησαν και πριν αλλά και μετά την ψήφιση του Ν. 3468/06.

  Ωστόσο, λόγω της έλλειψης κριτηρίων χορήγησης αδειών παραγωγής προ του Νόμου 3468/06, πληθώρα εκκρεμών αιτήσεων, αλλά και αδειών παραγωγής, βρίσκονται σήμερα σε εδαφική επικάλυψη. Τα δε ιδιοκτησιακά ζητήματα γης, οφειλόμενα στον πλημμελή έλεγχο κατά την, προ του Νόμου 3468/06, περίοδο, ενδέχεται να εγείρουν δικαστικές διαμάχες. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι αιτούνται την αυτόνομη κατασκευή έργων μεταφοράς 150KV, μέσω υποβρυχίων καλωδίων ζεύξης Ευβοίας – Αττικής, προκειμένου να διασυνδεθούν τα μεγάλης ισχύος έργα που σχεδιάζουν.


  Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός :


  1.    Ποιες είναι οι επενδύσεις στις οποίες αναφέρεται η Υπουργός και σε ποια φάση βρίσκονται από πλευράς αδειοδοτικής διαδικασίας; Αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις αυτές τυχόν εδαφικές επικαλύψεις σε σχέση με άλλες επενδύσεις; 

  2.    Τι ακριβώς ρυθμίζει η Υπουργική Απόφαση και ποιες είναι οι ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της; Υπήρξε σχετική πρόταση ή εισήγηση της ΡΑΕ ή του ΔΕΣΜΗΕ;

  3.    Απαιτείται τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και ποια είναι αυτή; Κι αν ναι, έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του Νόμου 2773/99 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται εισήγηση του ΔΕΣΜΗΕ στη ΡΑΕ και γνωμοδότηση της ΡΑΕ στον Υπουργό;


  Ο Ερωτών Βουλευτής

  Κωστής Μουσουρούλης                             Αθήνα, 30.11.2009
  Βουλευτής Νομού Χίου

Comments are closed.