• Ερώτηση – Εξαγγελία δημιουργίας της «Κρήτης ΑΕ»

  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
  ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  (Αρ. Πρωτ. 2429/10.12.2009)
  Προς 

  α. Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
  β. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  γ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Θέμα : Εξαγγελία δημιουργίας της «Κρήτης ΑΕ»

  Στην από 18.11.2009 με ΑΠ 52052/ΕΥΘΥ 2467 απάντηση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε ερώτησή μου με αριθμό 254/23-10-09 σχετικά με την κατάργηση των Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας (ΑΟΠ Α.Ε.), διατυπώθηκε, μεταξύ άλλων, η ακόλουθη θέση του Υπουργείου : «Η περιφερειακή πολιτική πρέπει να αναδειχθεί σε πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί όχι με τη δημιουργία νέων φορέων με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και επιβάρυνση των δημοσίων πόρων, αλλά με την ουσιαστική ενίσχυση των περιφερειακών αρχών για την αποτελεσματικότερη άσκηση της πολιτικής αυτής».  

  Λίγες ημέρες αργότερα (1.12.2009), ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με δηλώσεις του προς την ΕΡΑ Ηρακλείου, ανακοίνωσε τη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Κρήτη Α.Ε», η οποία θα αναλάβει την προετοιμασία, υλοποίηση και παρακολούθηση όλων των οδικών έργων του νησιού. Παράλληλα, αναφέροντας ότι «κανένα έργο στην Κρήτη δεν είναι ώριμο να δημοπρατηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» ανακοίνωσε τη μετάβαση 20 στελεχών της ΜΟΔ στην Κρήτη, για την ωρίμανσή τους προκειμένου αυτά να δημοπρατηθούν.


  Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:


  1.    Ποιες μελέτες χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται από τις εγκεκριμένες Συλλογικές Αποφάσεις των Υπουργείων, της Περιφέρειας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για έργα στην Κρήτη, τα οποία δεν έχουν, μέχρι σήμερα, δημοπρατηθεί. Παρακαλώ για την κατάθεση όλων των σχετικών Πινάκων. 

  2.    Η θέση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «μη δημιουργίας νέων φορέων με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες που θα επιβαρύνουν τους δημόσιους πόρους», δεν ισχύει για την περίπτωση της «Κρήτη Α.Ε.»;  

  3.    Έχει ολοκληρωθεί ή, έστω, ανατεθεί κάποια μελέτη που να τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα δημιουργίας του νέου φορέα σε σχέση με τις αδυναμίες που καλείται να αντιμετωπίσει; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα οργάνωσης και στελέχωσής του ώστε ο φορέας να καταστεί λειτουργικός σε χρόνο ωφέλιμο για το ΕΣΠΑ; 

  4.    Συμφωνούν τα συναρμόδια ερωτώμενα Υπουργεία για την ανάληψη της αρμοδιότητας προετοιμασίας, υλοποίησης και παρακολούθησης όλων των οδικών έργων της Κρήτης από το νέο φορέα; Αν ναι, πως θα αντιμετωπισθούν οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης; 

  5.    Το ζήτημα της έλλειψης ώριμων προς δημοπράτηση έργων, όπως διατυπώθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εντοπίζεται μόνο στη νήσο Κρήτη; Εάν όχι, ποια μέριμνα θα ληφθεί για νησιωτικές περιοχές, όπως το Βόρειο Αιγαίο που, αποδεδειγμένα, αντιμετωπίζει εντονότερα προβλήματα προετοιμασίας, υλοποίησης και παρακολούθησης έργων σε σχέση με την Κρήτη; 

  6.    Ποια θα είναι η εμπλοκή στην ωρίμανση των έργων, των 20 στελεχών της ΜΟΔ που πρόκειται να μεταβούν στην Κρήτη; Υπάρχει συσχέτιση της δράσης αυτής με τις ομάδες της ΜΟΔ που δραστηριοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου και σε ορεινές περιοχές, υποστηρίζοντας τους Δικαιούχους με βάση διαπιστωμένες από τις Διαχειριστικές Αρχές, ανάγκες;


  Ο Ερωτών Βουλευτής

  Κωστής Μουσουρούλης                               Αθήνα, 10.12.2009
  Βουλευτής Νομού Χίου

Comments are closed.