• Ερώτηση – Ζητήματα εκπροσώπησης του πρώην ΥΕΝ στους διεθνείς οργανισμούς μετά τον διαμελισμό του Υπουργείου σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
  ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  (Αρ. Πρωτ. 57/20.10.09)

  Προς

  α) Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  β) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη    

  Θέμα: Ζητήματα εκπροσώπησης του πρώην ΥΕΝ στους διεθνείς οργανισμούς μετά τον διαμελισμό του Υπουργείου σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

  Είναι γνωστό, ότι η Ναυτιλιακή Πολιτική που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, συμβάλει καθοριστικά στην στήριξη της Εθνικής Οικονομίας, αλλά και στην ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος κατέχει, σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο μια ιδιαίτερα σημαντική θέση σε όλους σχεδόν τους δείκτες (πχ αριθμός πλοίων, χωρητικότητα δεξαμενοπλοίων και φορτηγών πλοίων μεταφοράς ξηρού και χύδην φορτίου κλπ), η δε Ελληνική σημαία είναι πρώτη στην Ε.Ε.27 και πέμπτη στη διεθνή κατάταξη.  Ως εκ τούτου, η διατήρηση και ενίσχυση της ισχύος αυτής συνιστά μεγάλη εθνική πρόκληση. 

  Με βάση τα ανωτέρω και από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία (Προεδρικά Διατάγματα 184-185 και 186/2009, νέα Π.Δ., δημοσιεύματα και δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων) διαφαίνεται ότι δεν είχε προηγηθεί καμία σε βάθος οργανωτική μελέτη ή κάποια άλλη σχετική προετοιμασία πριν την απόφαση διαμελισμού του ΥΕΝΑΝΠ.

  Συγκεκριμένα, το Λιμενικό Σώμα, με την ενενηντάχρονη πολυσχιδή προσφορά του, έχει αναδειχθεί σε ένα ισχυρό βραχίονα της Ναυτιλιακής Πολιτικής της χώρας. Ωστόσο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε σύσκεψη για θέματα λαθρομετανάστευσης, που έλαβε χώρα στις 15-10-09, στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι “αποφασίστηκε η αναδιάταξη της επιχειρησιακής μας δράσης στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, με στόχο να μεγιστοποιηθεί η επιτήρηση, ο έλεγχος για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης. Το Λιμενικό Σώμα θα μετατραπεί σε μια επιχειρησιακή δύναμη με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες ακτοφυλακής. Άλλωστε με την νέα διάταξη του Υπουργείου, το  Λιμενικό Σώμα απαλλάσσεται σταδιακά από όλες λειτουργίες και δραστηριότητες που είχε μέχρι σήμερα, ενώ όπου θα παρέχει λειτουργίες σε τρίτους αυτό θα γίνεται με το καθεστώς της αμοιβής. Από εκεί και πέρα το Λ.Σ θα γίνει ένα σώμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας στη θάλασσα, καταπολέμησης του εγκλήματος και ακτοφυλακή για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της πατρίδας μας”. 

  Μια από τις βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες του Λιμενικού Σώματος είναι η εκπροσώπηση του πρώην ΥΕΝ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του εθνικού και διεθνούς νομοθετικού πλαισίου της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με εξειδικευμένα στελέχη (ναυπηγοί, μηχανολόγοι, πρώην Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού, νομικοί κλπ.) και με παράδοση πολλών δεκαετιών στα αντικείμενα αυτά. Τα στελέχη αυτά συμμετέχουν σε πλήθος επιτροπών και υποεπιτροπών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), σχετικά με τεχνικές οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις IMO, αλλά και με υποχρεώσεις της χώρας για διενέργεια ελέγχου (Audit Scheme) της Ναυτιλιακής Διοίκησης σε θέματα Διεθνών Συμβάσεων ΙΜΟ. 

  Ανάλογη δραστηριότητα αναπτύσσει το Λιμενικό Σώμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (α) με συμμετοχή στην Ομάδα Θαλάσσιων Μεταφορών του Συμβουλίου και υποστήριξη στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ Ι) και το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών (Σύνταξη Οδηγιών και Εκπροσώπηση – Διαπραγμάτευση Κοινοτικού Κεκτημένου για τη Ναυτιλία, Υιοθέτηση Νομοθετικών Κειμένων, Ενσωμάτωση Οδηγιών από Διευθύνσεις πρώην ΥΕΝΑΝΠ και υλοποίηση από τις Λιμενικές Αρχές πχ. διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων, έλεγχος νηογνωμόνων, πιστοποίηση ναυτικών, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, ασφάλεια Α/Κ σκαφών, κανόνες και πρότυπα ασφαλείας Ε/Γ-Ο/Γ πλοία κλπ, Ενημέρωση αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για την εφαρμογή της ναυτιλιακής νομοθεσίας, Χειρισμός φακέλων παραβιάσεων Κοινοτικής νομοθεσίας κ.α.) και (β) με συμμετοχή σε λοιπές Ομάδες του Συμβουλίου που εξετάζουν θέματα συναφή με τη ναυτιλία (Θέματα Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Θέματα Αεριών Εκπομπών από τα Πλοία, Ανακύκλωση Πλοίων σε συνάρτηση με τη Διεθνή Σύμβαση για τη Διάλυση των Πλοίων, Θέματα Αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης RΕLEX της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με περιοριστικά μέτρα τρίτων χωρών στις Διεθνείς Θαλάσσιες Μεταφορές, Θέματα Ανταγωνισμού για τις Διεθνείς Θαλάσσιες Μεταφορές Ναυτιλίας κλπ). 

  Παράλληλα, συμμετέχει σε άλλους διεθνείς Οργανισμούς και Επιτροπές όπως το  European Maritime Safety Agency (EMSA) (συμμετοχή σε Τεχνικές Ομάδες Εργασίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας και την Προστασία Του Θαλασσίου Περιβάλλοντος), το Committee on Safe Seas (COSS), όπου εξετάζονται τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα για την εφαρμογή της υφιστάμενης Κοινοτικής νομοθεσίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κλπ 

  Δεδομένου ότι η ναυτιλία, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, λειτουργεί σε “μηδενικό χρόνο”, η πρόχειρη “απαλλαγή” του Λιμενικού Σώματος από τις μέχρι σήμερα ευθύνες του στον καθοριστικό, για την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία αυτό τομέα, αναμένεται να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.


  Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί

  1.    Ποιοί είναι οι λόγοι που οδήγησαν στο διαμελισμό του ΥΕΝΑΝΑΠ και στη βάση ποιας μελέτης ή άλλης προσέγγισης μπορεί ο διαμελισμός αυτός να τεκμηριωθεί; 

  2.    Σε ποια από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία μεταβιβάζεται κάθε μια από τις αρμοδιότητες του πρώην ΥΕΝΑΝΑΠ και πως, με τη σειρά τους, μεταβιβάζονται εσωτερικά των Υπουργείων αυτών; Ποιες υπηρεσίες θα ασκήσουν τις αρμοδιότητες αυτές; Σε ποίο Υπουργείο – υπηρεσία θα υπαχθεί ο έλεγχος της ακτοπλοϊας; 

  3.    Ποιες υπηρεσίες, παλαιές ή νέες, και με ποιο προσωπικό θα εφαρμόσουν τη Ναυτιλιακή Πολιτική της χώρας και πως θα εξασφαλιστεί η συνέχεια και η μεταβίβαση της γνώσης; Ειδικότερα, ποιες υπηρεσίες και με ποιο εξειδικευμένο προσωπικό θα αναλάβουν την εκπροσώπηση του πρώην ΥΕΝ στους διεθνείς οργανισμούς;

  4.    Πως θα εξασφαλιστεί η αδιάκοπη και ανεπηρέαστη λειτουργία των υπηρεσιών σε αργίες και εορτές, απεργίες κλπ. για την υποστήριξη των σοβαρών και αιφνιδίων προβλημάτων που προκύπτουν στα πλοία και τους ναυτικούς;


  Ο Ερωτών Βουλευτής

  Κωστής Μουσουρούλης                              Αθήνα, 20.10.2009                
  Βουλευτής Νομού Χίου

Comments are closed.