• Ερώτηση – Ζητήματα νησιωτικής πολιτικής μετά τον διαμελισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
  ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  (Αρ. Πρωτ. 56/20.10.09)

  Προς

  α) Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  β) Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

  Θέμα: Ζητήματα νησιωτικής πολιτικής μετά τον διαμελισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΕΝΑΝΠ). 

  Όπως είναι γνωστό, ο νησιωτικός χώρος χαρακτηρίζεται από έντονη περιφερειακότητα, λόγω της οποίας η κοινωνικοοικονομική λειτουργία κάθε νησιού της χώρας μας προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά μιας “κλειστής οικονομίας”. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη έντονων αναπτυξιακών διαφοροποιήσεων μεταξύ μεγάλων και μικρών νησιών που ανήκουν σε ένα διοικητικό νησιωτικό σύμπλεγμα, αλλά και εντός των νησιών, στις εσωτερικές τους ζώνες, λόγω της προβληματικής προσπελασιμότητάς τους. 

  Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, για τον οποίο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Ολοκληρωμένης Νησιωτικής Πολιτικής αποτέλεσε πάγιο αίτημα των νησιωτών όλης της χώρας, αλλά και Συνταγματική επιταγή, μετά την τελευταία αναθεώρηση (άρθρο 101). Βεβαίως, προϋπόθεση για μια επιτυχημένη Νησιωτική Πολιτική αποτελεί ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

  Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητες του πρώην Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είχαν συγκεντρωθεί σε ενιαίο χαρτοφυλάκιο. Οργανωτικά, η συγκέντρωση αποσκοπούσε στον καλύτερο συντονισμό παροχής υπηρεσιών προς τους κατοίκους, μέριμνας για το περιβάλλον (με την άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων), ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και κοινωνικής ζωής, προστασίας από έκτακτες ανάγκες κλπ.

  Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί

  1.    Σε ποια από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία μεταβιβάζονται κάθε μια από τις αρμοδιότητες του πρώην Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πως, με τη σειρά τους, μεταβιβάζονται εσωτερικά των Υπουργείων αυτών; 

  2.    Ποιοι είναι οι στόχοι και ποια τα συγκεκριμένα μέτρα, που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση και σε ποιο χρόνο για την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τη σχετική Συνταγματική επιταγή; 

  3.    Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται η κυβέρνηση να φέρει, και πότε, στη Βουλή προς συζήτηση το θέμα της νησιωτικότητας; 


  Ο Ερωτών Βουλευτής

  Κωστής Μουσουρούλης                              Αθήνα, 20.10.2009            
  Βουλευτής Νομού Χίου

Comments are closed.