• Ερώτηση – Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Γ΄ΚΠΣ

  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
  ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  (Αρ. Πρωτ. 795/9.11.09)

  Προς

  α) Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  β) Υπουργό Οικονομικών
  γ) Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  δ) Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
  ε) Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
  στ) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  ζ) Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  η) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  Θέμα: Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Γ΄ΚΠΣ   


  Στο τέλος του 2009 ολοκληρώνεται το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τα 10 τομεακά και τα 4 περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που έτυχαν ειδικής παράτασης για την ολοκλήρωσή τους, με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέχεια διαπραγμάτευσης για την ανακούφιση από τις επιπτώσεις των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007. 

  Πρόκειται για συνολική παράταση ολοκλήρωσης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας καθώς και για συνολική ή μερική παράταση των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητας κεντρικών Υπουργείων: i) Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της υπαίθρου, ii) Αλιεία, iii) Οδικοί Άξονες – Λιμένες – Αστική Ανάπτυξη, iv) Περιβάλλον, v) Σιδηρόδρομοι – Αεροδρόμια – Αστικές Συγκοινωνίες, vi) Ανταγωνιστικότητα, vii) Υγεία – Πρόνοια, viii) Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση, ix) Κοινωνία της Πληροφορίας και x) Τεχνική Βοήθεια. 

  Ως γνωστόν, τα ανωτέρω Προγράμματα διαχειρίζονται Ειδικές Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων για τα Τομεακά και Περιφερειών για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αντίστοιχα. 

  Επίσης, καθοριστικός είναι ο συντονιστικός ρόλος της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής που υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης του νυν Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

  Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των Υπουργείων, η οποία επηρεάζει κυρίως τα Τομεακά Προγράμματα και εν αναμονή, τόσο του ορισμού των νέων Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, όσο και, στη συνέχεια, της ενημέρωσής τους σε εύλογο χρόνο, ήδη, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στις σύνθετες διαδικασίες που απαιτείται να ολοκληρωθούν για το έγκαιρο κλείσιμο των εν λόγω Προγραμμάτων, στις 31-12-2009. Οι καθυστερήσεις αυτές αποδίδονται, κυρίως, στη μη υπογραφή των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων και αποφάσεων, οι οποίες προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. 

  Είναι κατανοητό, ότι στον ιδιαίτερα κρίσιμο χρόνο που απομένει, δεν απαιτείται μόνο συστηματική καθοδήγηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αλλά και εγρήγορση στις υπογραφές των εν λόγω διοικητικών πράξεων και αποφάσεων, και, βεβαίως, στις χρηματορροές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

  Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:


  1.    Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την επίσπευση των διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλισθεί το ομαλό κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που ολοκληρώνονται στις 31-12-2009 και η εκταμίευση των αναλογούντων Κοινοτικών πόρων;

  2.    Ποια είναι η πρόβλεψη για τις πληρωμές έως 31-12-2009 στις Συλλογικές Αποφάσεις, που αφορούν τα εν λόγω Προγράμματα; 

  3.    Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την τελική αίτηση πληρωμής ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Γ΄ ΚΠΣ και ποιο το αντίστοιχο ύψος δαπανών που εκτιμάται ότι θα δηλωθούν; Καλύπτεται, με τις δαπάνες αυτές, η εκπλήρωση των στόχων εκάστου Προγράμματος που ολοκληρώνεται στις 31-12-2009; 

  Ο Ερωτών Βουλευτής

  Κωστής Μουσουρούλης                         Αθήνα, 9.11.2009
  Βουλευτής Νομού Χίου

Comments are closed.