• Ερώτηση – Στήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας

  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
  ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ


  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς:     α) Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
  β) Υπουργό Οικονομικών

  Θέμα: Στήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας.

  Σε απάντηση της υπ’αριθ. 56/20-10-2009 ερώτησής μου σχετικά με τη νησιωτική πολιτική, η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανέφερε ότι το Υπουργείο “θα συνδράμει, μέσω του συντονισμού της συνέργειας δράσεων με τα αρμόδια Υπουργεία, στην προώθηση πολιτικών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της χώρας”. 
  Επειδή στις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή δεν απειλούνται, πλέον, μόνο από τα γνωστά ενδογενή προβλήματα αλλά και από την εντονότερη πίεση που ασκούν οι σημερινές δυσμενείς, οικονομικές και πιστωτικές, συνθήκες, ούτε η συνέργεια των δράσεων των αρμόδιων Υπουργείων ούτε και ο συντονισμός τους, μπορούν να θεωρηθούν ότι συνιστούν νησιωτική πολιτική. 
  Παράλληλα, είναι γεγονός ότι, τόσο οι Κοινοτικές όσο και οι εθνικές πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη, πλην της αναγνώρισης των ενδογενών προβλημάτων των νησιωτικών περιοχών, δεν έχουν κάνει κάποιο ουσιαστικό βήμα εξειδίκευσης. Ένα παράδειγμα αποτελεί η προσπελασιμότητα, η οποία αντιμετωπίζεται περισσότερο ως πρόβλημα υποδομών και λιγότερο ως ζήτημα λειτουργίας του συστήματος μεταφορών, που θα πρέπει να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού στη νησιωτική επιχείρηση. Η δε πολιτική βούληση για το “μεταφορικό ισοδύναμο” που εκφράστηκε κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, αν και ενθαρρυντική, δεν αποτυπώνεται χρηματοδοτικά στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2010, ούτε καν για τις άγονες γραμμές. 
  Το ίδιο συμβαίνει και με τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που έχουν, σχεδόν αποκλειστικά, οριζόντιο χαρακτήρα. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Σχέδιο Νόμου με θέμα “Ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς – Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και προστασία των οικονομικών δεδομένων οφειλετών”, για το οποίο ενημερωθήκαμε πρόσφατα στην αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου. 
  Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ερμηνευτική δήλωση της παραγράφου 3 του άρθρου 101 του Συντάγματος, “ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση, όταν δρα κανονιστικά, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών”.

  Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι Υπουργοί :

  1.    Προτίθεται η Κυβέρνηση να συμπεριλάβει τόσο στην ανωτέρω όσο και τις επόμενες νομοθετικές της πρωτοβουλίες, εξειδικευμένα μέτρα – κριτήρια εξισορρόπησης, για την αντιμετώπιση των πολύ σοβαρών απειλών ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας που δέχεται ο επιχειρηματικός ιστός των νησιωτικών περιοχών της χώρας μας σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές;
  2.    Προτίθεται η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα και η οποία, αναφέρεται ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, θέτοντας ως στόχο όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα αλλά και την κοινωνική διάσταση της οικονομίας; Και εάν ναι με ποιο τρόπο;
  3.    Με βάση τα ανωτέρω, προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε οργανωμένη διαβούλευση με τους φορείς της νησιωτικής επιχειρηματικότητας;

  Ο Ερωτών Βουλευτής

  Κωστής Μουσουρούλης                             Αθήνα, 01.12.2009
  Βουλευτής Νομού Χίου

Comments are closed.