• Να μην προκληθεί άλλη μια αναστάτωση από πειραματισμούς

  Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Ν. Χίου, κ. Κωστής Μουσουρούληςέκανε την ακόλουθη δήλωση:

  «Ο κ. Χρυσοχοΐδης αποφάσισε προσφάτως να καταπολεμήσει και την κρατική σπατάλη, μειώνοντας την οργανωτική δομή του Υπουργείου του κατά 57%, και, κατά τον ίδιο, υπερκαλύπτοντας το στόχο του κ. Ρέππα περί μείωσης των οργανικών μονάδων του δημοσίου, κατά 30%. Όμως η δημιουργία ενός περισσότερο ευέλικτου, λειτουργικού και επιτελικού κράτους, δεν επιτυγχάνεται με προχειρότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον κ. Ρέππα, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει το επιτελικό κράτος, αναθέτοντας μελέτη για την ‘αναμόρφωση του ελληνικού διοικητικού συστήματος’ με προθεσμία ολοκλήρωσης 15 ημερών.

  Η ουσία είναι ότι μετά τις επί διετία μετονομασίες και συγχωνεύσεις μερών παραγωγικών Υπουργείων και των αρμοδιοτήτων τους, ο Υπουργός περνά στην “αναδιοργάνωση”. Η νέα δομή του Υπουργείου του, όπως καταρχήν την παρουσίασε, θα περιλαμβάνει πέντε (5) Γενικές Γραμματείες: (i) Υπουργείου, (ii) Επενδύσεων & Ανάπτυξης, που ενσωματώνει αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και, ορθά, όπως είχαμε εξαρχής υποδείξει, την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ, (iii) Εμπορίου, (iv) Βιομηχανίας και (v) Ναυτιλίας, όπου ενσωματώνει τη Γενική Γραμματεία Λιμένων & Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ στις Περιφέρειες θα αποδοθούν αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα των έως τώρα Γενικών Γραμματειών Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.

  Παρέλειψε βέβαια ο Υπουργός, να αναφέρει ότι τρεις (3) από τις Γραμματείες που τώρα καταργεί («Στρατηγικών Επενδύσεων», «ΕΣΠΑ» και «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης») συστάθηκαν την τελευταία διετία και αναγγέλθηκαν πομπωδώς, ενώ άλλες τρεις προέκυψαν από τη διάλυση των αντίστοιχων Υπουργείων Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και Μακεδονίας-Θράκης.

  Το εγχείρημα της αναδιοργάνωσης δεν αντέχει κριτικής ούτε για τα στοιχειώδη ζητήματα διοικητικής-οικονομικής οργάνωσης και λειτουργίας, αφού δεν προκύπτει μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης, αντιθέτως σε ορισμένες περιπτώσεις αυξάνεται: για παράδειγμα εξαιτίας του ότι στην Κεντρική Γραμματεία του Υπουργείου προβλέπονται αυτοτελή γραφεία για τις επιμέρους θεματικές πολιτικές (Εμπόριο, Βιομηχανία, Οικονομία, Ναυτιλία), Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ παράλληλα διατηρούνται διακριτές ΥΔΕ και γραφεία Επιτρόπου και στις επιμέρους θεματικές Γενικές Γραμματείες (Εμπορίου, Βιομηχανίας, Ναυτιλίας). Είναι προφανές πως, ιδιαίτερα σε κρίσιμα θέματα όπως οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, δεν επιτρέπονται τέτοιες επικαλύψεις.

  Επίσης, παράδειγμα αποδιοργάνωσης του ΕΣΠΑ συνιστά η πρόβλεψη της νέας δομής της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης: Με την κατάργηση των Ειδικών Γραμματειών Ψηφιακής Σύγκλισης και Ανταγωνιστικότητας, ανατίθεται πλέον η αρμοδιότητα εποπτείας έντεκα (11) Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και διαχείρισης δεκαέξι (16) Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, («Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Αλιεία», «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», έξι Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας, συν τα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα), συνολικού ύψους περίπου 13 δισ. Ευρώ, σε έναν (!) Γενικό Διευθυντή.

  Το γεγονός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερ-συγκέντρωσης στο Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας, Ανάπτυξης & Ναυτιλίας, της καθημερινής διαχείρισης των Προγραμμάτων, τη στιγμή που είχε λοιδορηθεί ως ‘συγκέντρωση αρμοδιοτήτων’ και ‘βαρύς’ διαχειριστικά, οσυντονιστικός ρόλος του Υπουργείου.

  Η ίδια προχειρότητα παρουσιάζεται και στο επίπεδο εφαρμογής των θεματικών πολιτικών. Η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, από Ειδική Γραμματεία υποβαθμίζεται σε Γενική Διεύθυνση, ενώ ηΕιδική Γραμματεία για τις ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα) υποβαθμίζεται σε Τμήμα (!) της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Εδώ έχουμε και παγκόσμια πρωτοτυπία: ένας Τμηματάρχης μιας Διεύθυνσης, μιας Γενικής Διεύθυνσης, μιας Γενικής Γραμματείας ενός Υπουργείου, θα έχει την αρμοδιότητα εποπτείας έργων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ, καθώς και άσκησης της σχετικής πολιτικής.

  Επίσης, δεν προβλέπεται πουθενά η άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων: Πού μετακινείται άραγε το αντικείμενο του Νόμου 3984/2010 (Fast Track);

  Το δε αποκορύφωμα της προχειρότητας είναι η (περιορισμένου αντικειμένου;) Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας, το μοναδικό πλέον απομεινάρι του Υπουργείου Ναυτιλίας: Πού εντάσσεται τελικώς η νησιωτική πολιτική, που δεν αφορά μόνο το Αιγαίο, αλλά αποτελεί πολιτική του κράτους που ασκούσε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;

  Τελειώνει εδώ η υποβάθμιση, ή πρόκειται να δούμε στο μέλλον τη Ναυτιλία ακόμα και ως Τμήμα Υπουργείου, χάριν εξοικονόμησης;

  Δεν είμαστε αντίθετοι στον εξορθολογισμό του Δημοσίου. Περιμένουμε όμως και απαιτούμε, να μην προκληθεί άλλη μια αναστάτωση από πειραματισμούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες του, κεντρικές και περιφερειακές, κατά την κρισιμότερη στιγμή του».

Comments are closed.