• Ολομέλεια – Ομιλία για την Επίκαιρη για ΑΠΕ και Ψαρά

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Αποδεκτή έγινε, χθες, από τον αρμόδιο Υφυπουργό, η πρόταση του Βουλευτή Ν. Χίου και Υπεύθυνου Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής, Κωστή Μουσουρούλη, για τη μετατροπή του παλαιού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στα Ψαρά, σε Μουσείο/Πολυχώρο.

  Ειδικότερα, ο Βουλευτής Ν. Χίου κατέθεσε χθες, Τροπολογία, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία ζητά τη μετατροπή του παλαιού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στα Ψαρά, που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Ψαρών με τη Χίο, σε Μουσείο- Πολυχώρο, ο οποίος να μπορεί να φιλοξενήσει τα σημαντικά, βιομηχανικού χαρακτήρα, τεκμήρια της δραστηριότητας της ΔΕΗ, όπως και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας. Όπως ανέφερε ο Κωστής Μουσουρούλης, ο εν λόγω χώρος θα μπορούσε να δώσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή, να συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη και ενδεχομένως να λειτουργήσει σαν εφεδρεία σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειωθούν τυχόν βλάβες στα καλώδια. Ο Υφυπουργός Π.Ε.Κ.Α., κ. Ι. Μανιάτης, αποδέχθηκε την πρόταση του Βουλευτή, χαρακτηρίζοντας «ηθικό χρέος» τη συντήρηση αυτής της κληρονομιάς, και την ανάδειξή της, ως ένα τοπικό βιομηχανικό μουσείο.

  Μιλώντας, στη συνέχεια, κατά τη συζήτηση Ερώτησής του, σχετικά με την «απόδοση ποσοστού ωφέλειας 1,7% της αξίας της παραγόμενης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ», ο Κωστής Μουσουρούλης ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να διευκρινίσει εάν πρόκειται να διορθωθεί η ισχύουσα διάταξη, σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Υπενθύμισε πως, σε πρόσφατη ανάλογη περίπτωση, πάλι με παρέμβασή του, διορθώθηκε η ρύθμιση της απόδοσης ποσοστού ωφέλειας απευθείας στους πολίτες (Ν. 3983/2011), με σκοπό να διατηρηθεί η αρχική νομοθετική πρόνοια, ώστε η ωφέλεια και οι πόροι να αποδίδονται κατά προτεραιότητα στους πολίτες, τους κατοικούντες εγγύτερα στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

  Για το θέμα της Ερώτησης, ο Βουλευτής Ν. Χίου κατέθεσε επίσης Τροπολογία, με προτεινόμενη διόρθωση της ρύθμισης για τους ΟΤΑ, κατ’ αναλογία της ρύθμισης για τους πολίτες, και με σκοπό να διευκρινιστεί ότι επωφελούνται κατά προτεραιότητα -μέσω μικρών, αλλά πολύτιμων αναπτυξιακών έργων- ακριβώς οι περιοχές που βρίσκονται εγγύτερα στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

  Ο παριστάμενος Υφυπουργός Π.Ε.Κ.Α., κ. Ι. Μανιάτης δεσμεύθηκε να εξετάσει την εν λόγω πρόταση, συμφωνώντας ως προς την ουσία της τοποθέτησης του Κωστή Μουσουρούλη και την ανάγκη διευκρίνισης.

  Ο Κωστής Μουσουρούλης δήλωσε ότι με την πρότασή του επιλύεται μια πιθανή στρέβλωση ειδικά για τη Χίο και τις νησιωτικές περιοχές (που έγιναν ενιαίοι Δήμοι), αλλά και για πολλές άλλες περιπτώσεις στις περιφέρειες, οι οποίες υπέστησαν σημαντικές τροποποιήσεις διοικητικών ορίων λόγω του ‘Καλλικράτη’.

Comments are closed.