• Ολομέλεια – Ομιλία για το ΣΝ Αναδιάρθρωσης του Ε.Σ.Υ.

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  «Το Υπουργείο Υγείας, Διατροφής και Άθλησης τρέφεται με αυταπάτες και αθλείται στην αριθμητική ματαιότητα» υπογράμμισε, αναφερόμενος στα οικονομικά του συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο νομοσχέδιο «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» ο Βουλευτής Χίου και Υπεύθυνος Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής, Κωστής Μουσουρούλης.

  Ο Βουλευτής αφού επισήμανε τις αστοχίες των δαπανών υγείας που περιλαμβάνει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2012, τόνισε ότι όσο δεν αίρεται η πολυπλοκότητα του Ε.Σ.Υ., δεν γίνονται οικονομίες κλίμακας και διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και χρηματοδότησής του, τόσο η κατάσταση θα χειροτερεύει. Ο περιορισμός του αριθμού των διοικήσεων, όπως είπε, δεν βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η δε ρύθμιση για διάθεση προσωπικού από μία υγειονομική μονάδα σε άλλη, για περιορισμένο διάστημα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα νησιά.

  Αναφερόμενος στις κοινοτικές μονάδες ψυχικής υγείας, ο Κωστής Μουσουρούλης τόνισε ότι η περικοπή κατά 53% του προϋπολογισμού τους ισοδυναμεί με κλείσιμο, και ζήτησε από το Υπουργείο να προχωρήσει σε ανακατανομή του προϋπολογισμού του προκειμένου να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι ώστε να μην οδηγηθούν οι 1.500 φιλοξενούμενοι ασθενείς στα ψυχιατρεία και οι εργαζόμενοι στο δρόμο.

  Σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα ΑμΕΑ, ο Βουλευτής επεσήμανε την απαράδεκτη ταλαιπωρία που υποβάλλονται στο Β.Αιγαίο, λόγω της αναγκαστικής τους μετακίνησης στη Μυτιλήνη, όπου και εδρεύει το μοναδικό Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Όσον αφορά στην ένταξη των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο ΕΣΥ ως Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, ο Βουλευτής ζήτησε να μην επιφορτισθούν περαιτέρω, όπως συμβαίνει πχ με το ΕΚΑΒ, γιατί αυτό θα αποβεί σε βάρος των ΑμΕΑ.

  Μιλώντας για τα υπόλοιπα 2/3 του νομοσχεδίου υπό τον τίτλο «λοιπές διατάξεις», αφού σημείωσε το ετερόκλητο των θεμάτων που ρυθμίζονται, αναφέρθηκε στη διάταξη, με την οποία εξαιρείται η ΔΕΠΑΝΟΜ από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, επισημαίνοντας ότι η επίκληση της εξαίρεσης  για λόγους «δημοσίου συμφέροντος» δεν μπορεί να ισχύει μόνο και ειδικώς για τη ΔΕΠΑΝΟΜ. Όπως είπε, «Όλοι οι φορείς πρέπει να δημοπρατούν υπό ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και κανένας να μη θεωρεί ‘‘τσιφλίκι’’ του μια κατηγορία έργων, όπως για παράδειγμα τα νοσοκομεία. Και το λιμάνι και ο δρόμος, είναι δημόσια έργα που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον».

  Ο Κωστής Μουσουρούλης τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν η ΔΕΠΑΝΟΜ που συγχωνεύεται με τον ΟΣΚ και τη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, να μετακινούνται στο καθ’ ύλην αρμόδιο για τα Δημόσια Έργα Υπουργείο Υποδομών και, τελικώς, να μην εφαρμόζουν το θεσμικό του πλαίσιο. Αναρωτήθηκε επίσης, αν η ΔΕΠΑΝΟΜ θα υπάγεται στον έλεγχο της πρόσφατα θεσμοθετημένης Ανεξάρτητης Αρχής για τις δημόσιες συμβάσεις και πώς θα εφαρμόζεται εκεί η εξαίρεση.

  Τέλος, ο Βουλευτής διατύπωσε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος και έφερε ως παράδειγμα το Νοσοκομείου Χίου.

Comments are closed.