• Ολομέλεια – Ομιλία επί του ΣΝ για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς & Ναυτιλία (Τροπολογίες για τα Νησιά)

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Τη σημασία του αγροτικού τομέα για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, τόνισε, μιλώντας χθες και σήμερα, στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου. Οργάνωση της εποπτείας του κράτους», ο Βουλευτής Ν. Χίου και Υπεύθυνος Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής, Κωστής Μουσουρούλης.

  Ο Βουλευτής πρόσθεσε πως το μεγάλο ζήτημα είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της πολυλειτουργικότητας του ελληνικού αγροτικού τομέα στη σημερινή διεθνή πραγματικότητα που κυριαρχείται από την αστάθεια τιμών και την επισιτιστική ανασφάλεια, μέσω της διαφοροποίησης της παραγωγής, της αναδιάρθρωσης της μεταποίησης και της ανανέωσης του παραγωγικού δυναμικού.

  Όπως τόνισε, η προσαρμογή αυτή, γίνεται ακόμα πιο δυσχερής, καθώς οι πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την επταετία 2014-2020, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μειώνονται κατά 11% σε σταθερές τιμές 2011. Κάτι τέτοιο, όπως είπε, αποδεικνύει πως για την Ευρώπη ο αγροτικός τομέας έπαψε να αποτελεί προτεραιότητα και γι’ αυτό απαιτείται από την Κυβέρνηση, ευρωπαϊκή εγρήγορση, εξειδικευμένη στρατηγική και χωρικές προτεραιότητες για την εκμετάλλευση του σπουδαίου δυναμικού των νησιών. Σημείωσε δε τους περιορισμούς του πρωτογενή τομέα στα νησιά, όπως η έκταση, οι φυσικοί πόροι, το υψηλό κόστος των υποδομών, αλλά και το υψηλό κόστος της παραγωγής, η χαμηλή προστιθέμενη αξία της, ο πολυτεμαχισμός του κλήρου, η απουσία οικονομικών κλίμακας και τέλος, η ανταγωνιστική χρήση της αγροτικής γης με την τουριστική δραστηριότητα.

  Ο Βουλευτής Ν. Χίου αναφέρθηκε στους κινδύνους που προκύπτουν από την πρόταση ανακατανομής των άμεσων ενισχύσεων ανάμεσα στα Κράτη – Μέλη, «κλειδώματος» του 30% των άμεσων ενισχύσεων για το λεγόμενο «πρασίνισμα» της ΚΑΠ και ευθυγράμμισης του αγροτικού τομέα με τη στρατηγική «Ευρώπη 20-20», η οποία παραβλέπει την ιδιαιτερότητα του αγροτικού τομέα.

  Ο Κωστής Μουσουρούλης κατέθεσε επίσης, δυο Τροπολογίες για τις νησιωτικές περιοχές.

  Η πρώτη, την οποία συνυπέγραψε και η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αθ. Μερεντίτη και έγινε άμεσα δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό, προβλέπει ότι για τα μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, δύναται να μειωθεί ο αριθμός των φυσικών προσώπων που απαιτούνται για τη σύσταση ενός Αγροτικού Συνεταιρισμού ή μιας Ομάδας Παραγωγών.

  Η δεύτερη, επιτρέπει να υπολογίζονται στο απαιτούμενο συνεταιριστικό κεφάλαιο των υφιστάμενων Αγροτικών Συνεταιρισμών και τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία (εκτάσεις, αποθήκες, μηχανήματα, γραφεία), ώστε να διευκολύνονται οι νησιώτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες εισφορές.

  Ο Βουλευτής Ν. Χίου δεν παρέλειψε να επαναλάβει τη θέση του, για την ανάγκη άμεσης επιστροφής της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και να ευχαριστήσει τον Εισηγητή της Συμπολίτευσης που ανέφερε ως παράδειγμα για το συνεταιριστικό κίνημα, την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

  Τέλος, ζήτησε να καταβληθεί προσπάθεια για την αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων ακινήτων της Αγροτικής Τράπεζας, όπως θερμοκήπια, ποιμνιοστάσια, τυροκομεία, αποθήκες και τα πάσης φύσεως αγροτικά ακίνητα που διαθέτει.

Comments are closed.