• Ολομέλεια – Ομιλία περί του νομοσχεδίου για Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Παρέμβαση Β)

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

  Αισθάνομαι την ανάγκη να επιμείνω για το άρθρο 135, κύριε Πρόεδρε, που αφορά στον ποιοτικό έλεγχο των δημοσίων έργων. Είναι ένα εξίσου σημαντικό θέμα με όλα όσα συζητούμε σήμερα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.

  Ο ποιοτικός έλεγχος των δημοσίων έργων, κύριε Πρόεδρε, απαιτεί διακριβωμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου. Εξ όσων γνωρίζω, το δημόσιο δεν διαθέτει τέτοιου είδους εργαστήρια. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχει ένα βεβαρημένο παρελθόν στην αρμόδια υπηρεσία που ασκεί την εν λόγω δραστηριότητα, στο πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και νυν Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

  Επίσης, όσον αφορά στο ποσοστό 2%, το οποίο θα επιβαρύνει το κόστος των έργων – δεν ξέρω αν θα είναι συγχρηματοδοτούμενο ή αν θα το καλύπτει ο εθνικός Προϋπολογισμός. Εγώ προσωπικά, θεωρώ προς πρόκειται για μια προσπάθεια ορισμένων όχι για να δημιουργήσουν κατάλληλες δημόσιες υποδομές ποιοτικού ελέγχου και να τις διακριβώσουν προς τούτο, αλλά για να επιστρέψουν ύστερα από πάρα πολλά χρόνια -πέρασαν σχεδόν δύο κοινοτικά πλαίσια στήριξης- στον έλεγχο της ποιότητας των δημοσίων έργων.

  Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα συνεκτιμήσετε.

  Εφ’ όσον και οι συνεργάτες σας, σας διαβεβαιώσουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι να επιμείνετε σ’ αυτή τη ρύθμιση σας παρακαλώ να την αποσύρετε. Σας ευχαριστώ.

   

Comments are closed.