• Παράδοση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σεπτέμβριος 2015

    Κατά τη σύντομη θητεία της υπηρεσιακής κυβέρνησης το Σεπτέμβριο του 2015, στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας διεκπεραιώθηκε συγκεκριμένο έργο. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Κωστής Μουσουρούλης παρέδωσε στο διάδοχό του αναλυτικό υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει α) λεπτομερή ενημέρωση για τις ενέργειες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας του και β) χαρτογράφηση όλων των εκκρεμοτήτων που αφορούν τον τομέα του Περιβάλλοντος.

Comments are closed.