• Παρουσίαση και Ανάλυση Έργων Χίου 3ου ΚΠΣ, ΚΠ, ΠΔΕ και ΕΣΠΑ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Από το γραφείο τύπου του Βουλευτή Ν. Χίου και Υπεύθυνου Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωστή Μουσουρούλη, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

  «Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου (09.11.2011), κατά τη διάρκεια συζήτησης για έργα και δράσεις του πρώην Νομού Χίου που έχουν ενταχθεί σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα την τελευταία δεκαετία, ο Βουλευτής Ν. Χίου και Δημοτικός Σύμβουλος, Κωστής Μουσουρούλης, προσφέρθηκε να θέσει επικουρικά υπόψη του Συμβουλίου σχετικά στοιχεία από δημόσιες πηγές, ή στοιχεία που διαθέτει μέσω της κατά καιρούς άσκησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Στόχος είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη πληροφόρηση και υποβοήθηση των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.
  Επισυνάπτονται πίνακες:
  1. Έργα Ν.Χίου συγχρηματοδοτούμενα από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης περιόδου 2000-2006, ανά κατηγορία έργου. Βλ. επίσης ιστοσελίδα http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/Data/Xio.htm.
  2. Έργα Ν.Χίου συγχρηματοδοτούμενα από Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, καθώς και από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Equal, Leader κλπ), ανά πρόγραμμα ή πρωτοβουλία.
  3. Έργα Ν.Χίου χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, παράλληλα με την ίδια περίοδο.
  4. Έργα Ν.Χίου έως τώρα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013 – όλα τα προγράμματα (εικόνα στα μέσα του 2011).

  Σημειώνεται πως το Γ΄ΚΠΣ έκλεισε στο τέλος του 2009, ενώ το ΕΣΠΑ είναι ακόμα υπό εκτέλεση και έως το τέλος του 2015 (πληρωμές).

  Τους 4 Πίνακες ακολουθεί μια ποιοτική επεξεργασία και απεικόνισή τους (Πίνακας 5) που έγινε με σκοπό τη σύνοψη και τη διευκόλυνση της ανάγνωσης των στοιχείων και επισυνάπτεται με κάθε επιφύλαξη. Τέλος, για την παροχή πλήρως επικαιροποιημένων και επισήμων στοιχείων, αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες δημόσιες αρχές».

  Έργα Χίου Γ’ ΚΠΣ (ανά κατηγορία)

  Έργα Γ’ ΚΠΣ και ΚΠ Ν. Χίου (ανά πρόγραμμα)

  Έργα εθνικών πόρων Ν. Χίου

  Έργα ΕΣΠΑ Ν. Χίου

  Ποιοτική απεικόνιση

Comments are closed.