• Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Τρίτη 02 Απριλίου 2013

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος

  Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, με γνώμονα τη θωράκιση του νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την έγκαιρη εναρμόνιση της χώρας μας με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, έχει, μεταξύ άλλων, προωθήσει για ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, μια σειρά αποφάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ), που αφορούν σε τροποποιήσεις των Παραρτημάτων της Δ.Σ. MARPOL 73/78, καθώς και τροπολογιών επί διατάξεων υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας. Με τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις, επιτυγχάνεται:

  • Η συμμόρφωση των υπό ελληνική σημαία πλοίων με τις διεθνείς απαιτήσεις
  • Η μείωση των αερίων εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) και του θείου (SOx) από τα καυσαέρια των πλοίων
  • Η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων
  • Η συστηματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων των πλοίων
  • Η επικαιροποίηση του πλαισίου για τη συμμόρφωση των πλοίων με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις μεταφοράς επιβλαβών ουσιών, δηλαδή ουσιών που θεωρούνται ρυπογόνες, σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων
  • H επικαιροποίηση της διαδικασίας καταβολής εισφορών στο Διεθνές Κεφάλαιο ΙΟPC από τους υπόχρεους
  • Η επέκταση εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης Αστικής Ευθύνης για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης των πλοίων (BUNKER’S 2001), σε ελληνικά πλοία άνω των 1000 κ.ο.χ τα οποία εκτελούν εσωτερικούς πλόες

  Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, δήλωσε σχετικά: «Η διαφύλαξη και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η δημιουργία ενός καλά σχεδιασμένου και αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, με σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες, είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος από τον Ιούνιο του 2012, όταν και επανασυστήθηκε το Υπουργείο. Η χώρα μας διαθέτει ένα μοναδικό θαλάσσιο φυσικό κάλλος, το οποίο είναι υποχρέωση όλων μας να το προστατεύσουμε και να το αναδείξουμε».

  Επισυνάπτεται παράρτημα με το νομοθετικό έργο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

Comments are closed.