• Απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική ερώτηση για τον έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων αλλοδαπών

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Πέπμτη, 16 Μαϊου 2013

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική ερώτηση για τον έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων αλλοδαπών

  Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Μαρίνα Χρυσοβελώνη με θέμα: «Μη έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων αλλοδαπών σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

  «Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. στ του π.δ. 229/1995 (Α΄ 130) κατά την έκδοση εισιτηρίων επιβατών ή αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, η εταιρεία του πλοίου υποχρεούται να καταγράφει επί του εγκεκριμένου τύπου εισιτηρίου τα στοιχεία του ατόμου ή του οχήματος που πρόκειται να διακινηθεί. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ίδιου π.δ. προβλέπεται η έκδοση ομαδικού εισιτηρίου επιβατών μέχρι πενήντα (50) ατόμων, η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από ονομαστική κατάσταση των προς επιβίβαση ατόμων.

  Οι πληροφορίες αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες στις Λιμενικές Αρχές και προβλέπεται με μέριμνα των υπευθύνων του επιβατηγού πλοίου η επιβεβαίωση των στοιχείων καταγραφής των επιβατών κατά τη διαδικασία επιβίβασής τους.

  Επιπρόσθετα, η καταγραφή επιβατών σε επιβατηγά πλοία πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.23/1999 (Α΄ 17), με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία 98/41/ΕΚ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ως άνω π.δ. για κάθε επιβατηγό πλοίο που αναχωρεί από ελληνικό λιμένα και πραγματοποιεί πλου άνω των 20 ναυτικών μιλίων από το σημείο αναχώρησης, καταγράφονται με ευθύνη του υπεύθυνου καταγραφής επιβατών της εταιρείας οι ακόλουθες πληροφορίες: α) το επώνυμο του επιβάτη, β) το όνομα ή το αρχικό γράμμα, γ) το φύλο δ) η ηλικία ή η ένδειξη για την κατηγορία της ή το έτος γέννησης και ε) κάθε πληροφορία που παρέχεται οικειοθελώς (για περιπτώσεις ειδικής φροντίδας ή έκτακτης ανάγκης). Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς επιβάτη (έκδοση εισιτηρίου) και επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία επιβίβασης (CHECK-IN). Οι ναυτικοί πράκτορες οφείλουν να ενημερώνουν τους κατόχους των εισιτηρίων ώστε, κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο να φέρουν την ταυτότητά τους ή άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο προκειμένου να διενεργείται η προβλεπόμενη επιβεβαίωση.

  Από τις Λιμενικές Αρχές της χώρας διεξάγονται καθημερινά έλεγχοι στους χώρους αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να εντοπιστούν πρόσωπα που δεν διαθέτουν νομότυπα έγγραφα ταυτοπροσωπίας.

  Για τον έλεγχο της διακίνησης των παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3772/2009. Στο ανωτέρω πλαίσιο πραγματοποιούνται καθημερινά έλεγχοι και συλλήψεις στο χώρο ευθύνης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και εκδίδονται κατά καιρούς κατάλληλες οδηγίες για στοχευμένες και εντατικές ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.»

Comments are closed.