• Απάντηση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα «Έρευνα και Διάσωση στο Αιγαίο»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Tρίτη, 14  Μαϊου 2013

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Απάντηση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα «Έρευνα και Διάσωση στο Αιγαίο»

  Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Νικόλαου Κούζηλου, με θέμα «Έρευνα και Διάσωση στο Αιγαίο»:

  «Για την επίτευξη του εθνικής σημασίας έργου της έρευνας και διάσωσης, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) διαθέτει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) το οποίο δημιουργήθηκε κατόπιν συνεργασίας με την Πολεμική Αεροπορία και με σκοπό τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ναυτικών και αεροπορικών επιχειρήσεων έρευνας- διάσωσης και την παροχή βοήθειας σε πλοία ή άτομα που κινδυνεύουν σε όλο τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

  Η αποστολή του ΕΚΣΕΔ είναι να συντονίζει και, όπου απαιτείται, να διευθύνει τις επιχειρήσεις ναυτικής και αεροπορικής έρευνας και διάσωσης, με κατάλληλες διαδικασίες, υποδομή και μέσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις Δ.Σ. (SOLAS/1960, SAR/1979 & UNCLOS/1982), καθώς και τις οικείες «Συμβάσεις και Εγχειρίδια» του ΙΜΟ και ΙCΑΟ. Επιπρόσθετα, για ατυχήματα ελληνικών πλοίων, καθώς και ελληνόκτητων όπου επιβαίνουν Έλληνες, τα οποία συμβαίνουν εκτός των ορίων περιοχής ευθύνης του, το ΕΚΣΕΔ συνεργάζεται με αντίστοιχα Κέντρα Έρευνας και Διάσωσης και ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με κινδυνεύοντα πλοία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της υφηλίου για την ταχύτερη παροχή συνδρομής.

  Για την αδιάλειπτη και αποτελεσματική παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών έρευνας-διάσωσης, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαθέτει διάφορες κατηγορίες επιχειρησιακών μέσων (πλωτά – χερσαία -εναέρια) τα οποία επιχειρούν σε συνεργασία με τα διατιθέμενα για σκοπούς έρευνας και διάσωσης από την Πολεμική Αεροπορία ελικόπτερα τύπου Super Puma.

  Ειδικότερα, για την έρευνα και διάσωση στο θαλάσσιο χώρο το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. διαθέτει έντεκα (11) ναυαγοσωστικά σκάφη κατανεμημένα σε Λιμενικές Αρχές των οποίων οι γεωγραφικές συντεταγμένες αποτελούν στρατηγικές θέσεις για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να πραγματοποιούνται μετασταθμεύσεις ή/και επέκταση των περιπολιών άλλων επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προκειμένου να συνδράμουν όμορες Λιμενικές Αρχές.

  Παράλληλα, στην 112 Πτέρυγα Μάχης 384 ΜΕΔ της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου ανήκουν τα ελικόπτερα έρευνας διάσωσης τύπου Super Puma, λειτουργεί και η Υπηρεσία Συνδέσμων – Διασωστών (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) η οποία στελεχώνει τα συγκεκριμένα ελικόπτερα με προσωπικό των ειδικοτήτων Συνδέσμου – Συμβούλου Λ.Σ. – Π.Α. και δύτη – διασώστη Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. για αποστολές έρευνας και διάσωσης.

  Πέραν των ανωτέρω το (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) διαθέτει έξι (06) Ελικόπτερα DAUPHIN AS 365 αστυνομικού τύπου, η προμήθεια των οποίων είχε πραγματοποιηθεί για κάλυψη αναγκών αστυνόμευσης κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Τα εν λόγω ελικόπτερα εκτελούν περιπολίες αστυνομικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. και συνδράμουν επίσης σε αποστολές έρευνας και διάσωσης όταν απαιτείται.

  Επιπλέον των μέσων που διατίθενται αποκλειστικά στο ΕΚΣΕΔ για σκοπούς έρευνας και διάσωσης, είναι δυνατόν, ανάλογα με τη φύση των επιχειρήσεων, να χρησιμοποιηθούν υπό το συντονισμό του Κέντρου και παραπλέοντα στην περιοχή πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα στρατιωτικά ή/και πολιτικά, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ιδιωτικά σκάφη, Διασωστικές Ομάδες προσωπικού και μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Εθελοντικές Ομάδες προσωπικού και μέσα Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, Σωματείων διαφόρων συλλόγων, ναυαγοσωστών κ.α.

  Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η Διεύθυνση Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ συνεργαζόμενη με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις αναλαμβάνει συνεχείς ενέργειες για την εξεύρεση/εξασφάλιση πόρων, είτε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού είτε μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, προς κάλυψη του αυξημένου κόστους για την Έρευνα και Διάσωση, το οποίο περιλαμβάνει πέραν της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και θέματα συνεχούς εκπαίδευσης-επιμόρφωσης των στελεχών της.

  Σε κάθε περίπτωση, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, με σκοπό την πληρέστερη στελέχωσή του με προσωπικό, την εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού, την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής με μέσα και εφόδια σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση και αποτελεσματικότερη απόδοσή τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού και γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος.»

Comments are closed.