• Απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ε.Ε. λόγω ‘Καλλικράτη’

  Εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

  Άρθρο

  «Απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ε.Ε. λόγω ‘Καλλικράτη’»

  30 Μαΐου 2010

  Η Κυβέρνηση επιχείρησε μια διοικητική αναδιοργάνωση αγνοώντας την ευρωπαϊκή της πτυχή, κυρίαρχο στοιχείο της οποίας αποτελούν οι ισχυρές Περιφέρειες. Αγνόησε φαίνεται ότι οι νέοι παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης σήμερα, δεν είναι οι εθνικές οικονομίες, αλλά η ικανότητα κάθε περιφέρειας να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματά της, να προσελκύει επενδύσεις, να δημιουργεί απασχόληση. Αγνόησε επίσης, ότι η ικανότητα αυτή αποκτάται με ισχυρές δομές και μεγάλη έκταση, ειδικά σήμερα που τόσο οι υποδομές, όσο και η τεχνολογική πρόοδος, έχουν εκμηδενίσει τις αποστάσεις επιτρέποντας έτσι ευρύτερες συνενώσεις. Χάθηκε λοιπόν η ευκαιρία να δημιουργηθεί μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση που να μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικότερα στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, όπως συμβαίνει στις λοιπές ευρωπαϊκές περιφέρειες.

  Με την επιλογή διατήρησης του σημερινού αριθμού των περιφερειών και της συγκεκριμένης σύνθεσής τους σε επίπεδο νομού, χάθηκαν, προκαταβολικά, πολύτιμοι Κοινοτικοί πόροι σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο 2007-2013.

  Συγκεκριμένα : η κατανομή των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων για μια περίοδο προγραμματισμού (ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ 2007-2013) υπολογίζεται στο επίπεδο των περιφερειών και ανάλογα με την  οικονομική τους ανάπτυξη (επίπεδο 2). Πρόκειται για ένα από τα τρία επίπεδα στα οποία υποχρεωτικά υποδιαιρείται ένα Κράτος – Μέλος τα οποία, επίσης υποχρεωτικά, πρέπει να αντιστοιχούν σε διοικητικές μονάδες (οι λεγόμενες «Εδαφικές Στατιστικές Μονάδες»). Το 3ο επίεπδο είναι οι σημερινές Νομαρχίες.

  Η πρώτη ευκαιρία μια επωφελέστερης κατανομής των Κοινοτικών πόρων χάθηκε το 2003 πάλι από Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν είχε επιδιώξει κατάλληλη αναδιάρθρωση και των επιπέδων 2 και 3. Για το λόγο αυτό, στο ΕΣΠΑ 2007-2013, πέντε Περιφέρειες έχασαν πόρους και δυνατότητες : οι τρεις (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονίας) για στατιστικούς και μόνο λόγους (εμφανίστηκαν πλουσιότερες λόγω της διεύρυνσης της Ε.Ε.), ενώ οι δυο (Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα) για παράδοξους οικονομικούς λόγους (πχ μια περιοχή μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης στο Νομό Βοιωτίας παρέσυρε εκτός χρηματοδότησης ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

  Το ίδιο θα συμβεί και τώρα με τον «Καλλικράτη». Με σημερινά οικονομικά στοιχεία, στις Περιφέρειες που προανέφερα, έχουν ήδη προστεθεί η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Ενδεχόμενη πρόταση της Κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεχθεί τις Γενικές Διοικήσεις ως επίπεδο 2 και τις σημερινές Περιφέρειες ως επίπεδο 3, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή λόγω των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν τα δυο αυτά διοικητικά επίπεδα. Όμως, ακόμη και αν μπορούσε να γίνει αποδεκτή μια τέτοια πρόταση, δεν θα υπήρχε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα ακριβώς λόγω της συγκεκριμένης σύνθεσης των Γενικών Διοικήσεων.

  Τα ανωτέρω θα επιβεβαιωθούν σε δυο χρόνια από τώρα, όταν θα ολοκληρωθεί, όπως αναμένεται, η συμφωνία για το νέο προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020. Παράλληλα,  θα προκύψουν και πολύ μεγάλα προβλήματα επιλεξιμότητας οδηγώντας τα δαπανηρά αναπτυξιακά έργα εκτός Κοινοτικής χρηματοδότησης. Σημειώνεται επίσης ότι στους πόρους που η χώρα θα διεκδικήσει με βάση τη σημερινή διοικητική της διαίρεση εντάσσεται και ο δεύτερος πυλώνας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

  Η Κυβέρνησης ανέλαβε μεγάλη ευθύνη μη ασχολούμενη με την Ευρωπαϊκή διάσταση του Καλλικράτη. Το ζήτημα αυτό το είχαμε υποδείξει εγκαίρως. Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται για περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να ανατρέξει στην ομιλία του υπογράφοντος στην Ολομέλεια της Βουλής στις 29.01.2010

  http://www.parliament.gr/ergasies/main.asp?orderby=1&sunodosid=2&periodid=13&keyword=&pageno=8&DateFrom=&DateTo=

Comments are closed.