• Παρουσίαση και Ανάλυση Έργων Χίου 3ου ΚΠΣ, ΚΠ, ΠΔΕ και ΕΣΠΑ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Από το γραφείο τύπου του Βουλευτή Ν. Χίου και Υπεύθυνου Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωστή Μουσουρούλη, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

  «Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου (09.11.2011), κατά τη διάρκεια συζήτησης για έργα και δράσεις του πρώην Νομού Χίου που έχουν ενταχθεί σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα την τελευταία δεκαετία, ο Βουλευτής Ν. Χίου και Δημοτικός Σύμβουλος, Κωστής Μουσουρούλης, προσφέρθηκε να θέσει επικουρικά υπόψη του Συμβουλίου σχετικά στοιχεία από δημόσιες πηγές, ή στοιχεία που διαθέτει μέσω της κατά καιρούς άσκησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Στόχος είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη πληροφόρηση και υποβοήθηση των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.
  Continue Reading

 • Δεκτή η Πρόταση Κ.Μουσουρούλη για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εργων

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ομόφωνα δεκτή έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου την εισήγηση του Κωστή Μουσουρούλη για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης Έργων του Δήμου Χίου.

  Το ΟΠΣ Παρακολούθησης Έργων απλοποιεί και αναβαθμίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου με την άμεση πληροφόρησή τους, υποστηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και τα αρμόδια όργανα στη λήψη σχετικών αποφάσεων, ενώ καθιστά περισσότερο διαφανή την υλοποίηση των υφιστάμενων έργων, καθώς γίνεται δυνατή η συστηματική παρατήρηση της εξέλιξη τους (φυσικό αντικείμενο, νομικές υποχρεώσεις, συμβατικά χρονικά όρια, οικονομικοί όροι κλπ).

  Continue Reading