• Στρατηγικό Σχέδιο για τη Χίο

  Για αρκετό καιρό με απασχολούσε η ιδέα για το πώς θα έπρεπε να είναι η παρουσίαση ενός στρατηγικού σχεδίου με τοπικό και εθνικό προσανατολισμό.

  Κατά πόσο θα έπρεπε να επικεντρωθώ σε στρατηγικούς στόχους, άξονες προτεραιότητας και δράσεις, αφού παρουσιάσω τις πληροφορίες και τις κατευθύνσεις.

  Θεώρησα αποδοτικότερη την εκδοχή που έχετε στα χέρια σας, γιατί πιστεύω ότι διευκολύνει τη διαδικασία διαβούλευσης που είναι απαραίτητη προκειμένου να λάβει τη μορφή ενός πλήρως υλοποιήσιμου σχεδίου.

  Εκτιμώ ότι στη Χίο το δυναμικό που υπάρχει μπορεί να το πετύχει, αρκεί να βγει δυναμικά στο προσκήνιο.

  Ελπίζω η μελέτη αυτή να αποδειχθεί η θρυαλλίδα για να αντιδράσουμε αναπτυξιακά.

  Κωστής Μουσουρούλης

  Στρατηγική Μελέτη Π.Ε. Χίου