• Ερώτηση – Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Γ΄ΚΠΣ

  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
  ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  (Αρ. Πρωτ. 795/9.11.09)

  Προς

  α) Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  β) Υπουργό Οικονομικών
  γ) Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  δ) Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
  ε) Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
  στ) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  ζ) Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  η) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  Θέμα: Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Γ΄ΚΠΣ   
  Continue Reading

 • Ερώτηση – Ζητήματα εκπροσώπησης του πρώην ΥΕΝ στους διεθνείς οργανισμούς μετά τον διαμελισμό του Υπουργείου σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
  ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  (Αρ. Πρωτ. 57/20.10.09)

  Προς

  α) Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  β) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη    

  Θέμα: Ζητήματα εκπροσώπησης του πρώην ΥΕΝ στους διεθνείς οργανισμούς μετά τον διαμελισμό του Υπουργείου σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  Continue Reading

 • Ερώτηση – Ζητήματα νησιωτικής πολιτικής μετά τον διαμελισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:
  ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  (Αρ. Πρωτ. 56/20.10.09)

  Προς

  α) Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  β) Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

  Θέμα: Ζητήματα νησιωτικής πολιτικής μετά τον διαμελισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΕΝΑΝΠ). 
  Continue Reading