• Απολογισμός Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου (Ιούνιος 2012 – Ιούνιος 2013)

  Ο συνδυασμός της ισχυρής ναυτιλίας, του πολυσύχναστου και ποικίλου θαλάσσιου πεδίου και της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, αποτελούν ασύγκριτο αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας τη σημασία του, αποφάσισε την επανίδρυση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και την επανασύνδεσή του με το ιστορικό Λιμενικό Σώμα να υποστηρίζει τη ναυτιλία και να αστυνομεύει το θαλάσσιο χώρο και τους λιμένες. Η προηγούμενη κατάργηση του Υπουργείου και η διάσπαση και υπαγωγή αρμοδιοτήτων του σε ετερόκλητους φορείς, προκάλεσαν τεράστια εθνική υστέρηση. Με την ανασυγκρότηση του Υπουργείου, κρίσιμες αρμοδιότητες, όπως η λειτουργία της ναυτιλίας, η εθνική λιμενική και νησιωτική πολιτική, η εδαφική συνοχή, η επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου, παρακολουθούνται πλέον και ρυθμίζονται ολοκληρωμένα και σφαιρικά από έναν ενιαίο φορέα, υπό το συντονισμό και την τεχνογνωσία του οποίου αξιοποιείται το αναπτυξιακό πλεονέκτημα που προανέφερα. 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2012- ΙΟΥΝΙΟΣ 2013)

  ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2012- ΙΟΥΝΙΟΣ 2013)

 • Έργο ως Γ.Γ. Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (2004-2007)

  Βήμα Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο

  H διαχείριση των Κοινοτικών πόρων είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που συνδέεται με τις πολιτικές για την οικονομία, την ανάπτυξη και την κοινωνία και η αποδοτικότητά της πρέπει να αποτιμάται συνολικά. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε τη δυσκολία της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας να σχεδιάζει στρατηγικά και ολοκληρωμένα τις αναπτυξιακές της παρεμβάσεις, να τις διοικεί επιτελικά και να προγραμματίζει αποτελεσματικά ενέργειες και πόρους για την υλοποίησή τους.

  Διαχρονικά, μπροστά στην ανάγκη να αποκτήσει άμεσα η χώρα ένα ελάχιστο επίπεδο δημόσιων υποδομών για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και, στη συνέχεια, να κινητοποιηθεί το ιδιωτικό κεφάλαιο, η πρόταξη της απορρόφησης ήταν αναπόφευκτη. Αυτό, παρά τα σημαντικά βήματα που έγιναν, συχνά, περιόρισε την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας σε εξειδίκευση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, χωρίς συγκροτημένη από πάνω προς τα κάτω στρατηγική, και διατήρησε την – υπό ελλιπείς όρους – εκτέλεση των έργων σύμφωνα με μια «πιστωσιοκεντρική» λογική των προ ΚΠΣ περιόδων και όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους σύνθετους νομικούς, τεχνικούς και περιβαλλοντικούς όρους που επέβαλε το Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο.

  Continue Reading

 • Πολιτική Διαδρομή 2009-2011

  Τον Οκτώβριο του 2009, με την εμπιστοσύνη και την ψήφο των συμπατριωτών μου, ξεκίνησα το πρώτο μου κοινοβουλευτικό ταξίδι. Ένα ταξίδι σε καιρούς δύσκολους, με δυνατά πολιτικά μελτέμια. Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου, έδωσα από το βήμα της Βουλής τη μάχη για τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα της χώρας και για την ανάδειξη ή επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες της Χίου, των Ψαρών και των Οινουσσών.

  Continue Reading

 • Έργο ως Γ.Γ. Υπουργείου Ανάπτυξης (2007-2009)

  Mousouroulis YPOIO

  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι αρμόδιος για τα διοικητικά θέματα του Υπουργείου, καθώς και για τον τομέα Ενέργειας και Φυσικού Πλούτου στον οποίο περιλαμβάνονται οι τομείς του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των πετρελαιοειδών, η μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία.

  Την περίοδο 2007-2009 προωθήθηκαν σημαντικές διεθνείς συμφωνίες για νέους αγωγούς:

  • Τον αγωγό Ελλάδας – Τουρκίας – Ιταλίας (Interconnector Turkey Greece Italy, ITGI) για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία προς την Ευρώπη. Ήδη λειτουργεί το τμήμα που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία και εργαζόμαστε εντατικά για την επέκτασή του προς την Ιταλία (αγωγός Ποσειδών, κοινοπραξία ΔΕΠΑ – Edison). Ο αγωγός αυτός έχει περιληφθεί ως έργο προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας της Ε.Ε.
  • Τον αγωγό South Stream για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, μέσω Βουλγαρίας και Ελλάδας που θα συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού όλης της Ευρώπης.
  • Το νέο αγωγό διπλής ροής Κομοτηνή – Χάσκοβο με τον οποίο διασυνδέουμε τα συστήματα φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας (Interconnector Greece Bulgaria – IGB).
  • Τον πετρελαιαγωγό «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη», τον πρώτο επί ευρωπαϊκού εδάφους μετά από 40 χρόνια, για τη μεταφορά αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Συστάθηκε Διεθνής Εταιρεία για την κατασκευή και διαχείριση του αγωγού.

  Continue Reading

 • Δημόσιες επιλογές – Μια προσωπική αφήγηση. Κοινοτικοί πόροι: Ευκαιρίες και προκλήσεις

  Το βιβλίο, μια προσωπική αφήγηση, όπως αναφέρει ο τίτλος, άλλοτε καυστική, άλλοτε συναισθηματική, πάντα αποκαλυπτική, αποτυπώνει τις εμπειρίες του Κ. Μουσουρούλη από τη θητεία του, ως Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης στο τότε Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (2004-2007). Αποτυπώνει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναλήφθηκαν, καθώς και την τεκμηρίωσή τους. Σε μια εποχή, όπου πολλά λέγονται και ακόμα περισσότερα γρήγορα ξεχνιούνται, με τη νηφαλιότητα λίγων χρόνων μετά, αναλύονται πολιτικές και τεχνικές επιλογές, παρουσιάζονται τα αποτελέσματά τους και τίθενται στην πληρότητά τους, στην κρίση των αναγνωστών.

  Continue Reading