• Ερώτηση σχετικά με την περιφερειακή διοικητική συγκρότηση των υγειονομικών υπηρεσιών

    Ο Βουλευτής Ν. Χίου και Υπεύθυνος Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής της ΝΔ, Κωστής Μουσουρούλης και ο Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας και Υπεύθυνος Τομέα Υγείας της ΝΔ, Αθανάσιος Γιαννόπουλος, κατέθεσαν σήμερα Ερώτηση, σχετικά με την περιφερειακή διοικητική συγκρότηση των υγειονομικών υπηρεσιών.

     Οι δύο Βουλευτές επισημαίνουν την έλλειψη συγκροτημένης Περιφερειακής Πολιτικής για την υγεία και την πρόνοια και τις αντιφάσεις της Κυβερνητικής πολιτικής, καθώς με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» προβλέπεται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) στις αιρετές Περιφέρειες εντός των επομένων δεκαεπτά (17) μηνών και ταυτόχρονα στο Σχέδιο Νόμου για τις «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας» περιέχονται διατάξεις που αφορούν στη σημερινή διοικητική διάρθρωση.

    Επίσης, τονίζουν ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθή διοικητική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας είναι η μεταφορά πόρων, καθώς και ο σχεδιασμός βάσει κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τους τις συνθήκες της κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας για το σχεδιασμό στον οποίο έχουν προβεί για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).

    Τέλος, οι δύο Τομεάρχες ζητούν στο πλαίσιο της ουσιαστικής πολιτικής αποκέντρωσης να καταστεί η Χίος έδρα της Υγειονομικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Comments are closed.