• Γενική Συνέλευση Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών

  25η Γενική Συνέλευση Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών
  Χαιρετισμός

  Κέρκυρα, 14 Νοεμβρίου 2009

  Κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης,
  Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Κερκύρας,
  Κυρίες και Κύριοι,

  «Με μεγάλη μου χαρά παρευρίσκομαι στην 25η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών.


  Προερχόμαστε όλοι από περιοχές που αντιμετωπίζουν τη σημαντικότερη, ίσως, αναπτυξιακή πρόκληση, τη νησιωτικότητα. Πρόκληση, η οποία, κάτω από τη σημερινή οικονομική συγκυρία, γίνεται όλο και πιο αισθητή. Και αυτό γιατί, η οικονομική κρίση επηρεάζει τα αναπτυξιακά δεδομένα των νησιών μας εντελώς διαφορετικά, σε σχέση με τις λοιπές περιοχές, που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ασυνέχειας του χώρου. 

  Πώς, λοιπόν, θα αντιμετωπισθεί η όλο και αυξανόμενη στενότητα πόρων όταν, εκτός των άλλων, υπάρχει και η φυσική απομόνωση; 
  Πώς θα εμπλουτισθούν οι επενδυτικές επιλογές, όταν η φέρουσα ικανότητα των νησιών είναι ήδη περιορισμένη; 
  Πως θα στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα, αφού ούτε το χαμηλό κόστος παραγωγής δεν μπορεί να αποτελέσει κίνητρο;

  Και, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη σταδιακή μείωση της στρατηγικής σημασίας των νησιών στο παραγωγικό σύστημα, λόγω των μεταβολών, οι οποίες έχουν επέλθει, τόσο στο παραγωγικό πρότυπο (παραγωγή προϊόντων μεγάλης κλίμακας), όσο και στο σύστημα μεταφορών (ανάπτυξη χερσαίων και αεροπορικών μεταφορών, καθώς και αλλαγές στους θαλάσσιους δρόμους). Τα ζητήματα αυτά, σε συνδυασμό με τους θύλακες χαμηλής ανάπτυξης, που εμφανίζονται στις εσωτερικές ζώνες των νησιών, αλλάζουν τη σχέση των νησιών με τον υπερεθνικό και τον εθνικό χώρο, δημιουργώντας συνθήκες περιθωριοποίησης.

  Από την άλλη πλευρά, ο τουρισμός, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα, έχει μεν σημαντική επίπτωση στον περιορισμό της περιθωριοποίησης, αλλά αν δούμε την ωρίμανση – για να μην πω την κάμψη – που έχει η αγορά αυτή, ενδέχεται η άκριτη επιμονή στο προϊόν αυτό, να οδηγήσει το παραγωγικό σύστημα των νησιών μας σε αδιέξοδο.

  Συνεπώς απαιτούνται καινοτόμες στρατηγικές, αλλά και επιλεγμένες πολιτικές με άξονες: τη δημιουργία, βελτίωση και συμπλήρωση των τεχνικών υποδομών, τη βελτίωση των κοινωνικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, με έμφαση στην επάρκεια ύδατος και τις θαλάσσιες και αεροπορικές διασυνδέσεις, την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, μέσω της ανάπτυξης συμβουλευτικών υπηρεσιών και διάθεσης του απαραίτητου κτιριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού στις νέες επιχειρήσεις και, τέλος, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

  Για την προώθηση εξειδικευμένων πολιτικών για τα νησιά και ενόψει της αναθεώρησης του Κοινοτικού Προϋπολογισμού, έχω ήδη αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

  Για να πετύχουν οι διεκδικήσεις για ένα καλύτερο καθεστώς για τα νησιά μας, χρειάζεται ισχυρή τεκμηρίωση, πανευρωπαϊκή δικτύωση και, βέβαια, τόλμη, αποφασιστικότητα και επιμονή. 

  Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης».

Comments are closed.