• Άρθρο Βουλευτή Ν. Χίου, Κωστή Μουσουρούλη, για την εφημερίδα “Ημερησία”

  Παράθυρο ευκαιρίας για ουσιαστικές βελτιώσεις στον κλάδο Υγείας

  Αν και η ορμητική εφαρμογή του ΕΣΥ θεωρήθηκε επιβεβλημένη για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, οι ριζικές ανακατατάξεις που επέφερε «εγκλώβισαν» τους διαδόχους του Γ. Γεννηματά. Απαιτήθηκαν χρόνια για να αποκατασταθεί η ομαλότητα μετά την αποχώρηση έμπειρων ιατρών σε εφαρμογή του θεσμού του νοσοκομειακού ιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όταν ανακόπηκε απότομα η μεταβίβαση γνώσης και εμπειρίας στους νεότερους. Παράλληλα, η έλλειψη ικανού αριθμού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εξανέμισε σταδιακά το όφελος των νοσοκομείων των μεγάλων αστικών κέντρων από τη δημιουργία μεγάλων μονάδων σε σχετικά μικρές πόλεις της Περιφέρειας και μεγάλου αριθμού κέντρων υγείας στην ύπαιθρο.

  Η πολύτιμη αυτή εμπειρία τριάντα ετών επιτρέπει στον νυν υπουργό Υγείας να επιτύχει μια νέα ριζική μεταρρύθμιση, επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου: α) ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτός κρίνει το είδος της περίθαλψης που έχει ανάγκη ο ασθενής και ανάλογα τον κατευθύνει.

  Με δεδομένο το μικρό αριθμό ιατρών με την ειδικότητα γενικής ιατρικής, τον ρόλο μπορούν να αναλάβουν παθολόγοι και χειρουργοί που σήμερα υποαπασχολούνται, β) τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ στελεχωμένα με ιατρούς και λοιπό προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δημιουργούν αξιόλογα κέντρα αστικού τύπου, τα οποία, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα πολυδύναμα κέντρα υγείας της περιφέρειας, θα βελτιώσουν τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, γ) με την ορθή λειτουργία και συνεργασία της πρωτοβάθμιας με τη δευτεροβάθμια, οι ασθενείς δεν θα κατακλύζουν πλέον τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, η σχετική δαπάνη θα μειωθεί σημαντικά, ενώ θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δ) τα ανωτέρω θα ανακουφίσουν τόσο τον ασθενή, δεδομένου ότι με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει το περίπου 90% των ασφαλισμένων, όσο και το νοσοκομειακό ιατρό, ο οποίος θα αφιερωθεί στη νοσηλεία των εσωτερικών ασθενών.

  Το νομοσχέδιο θίγει «κεκτημένα» και είναι εύλογο να αντιμετωπίζει αντιδράσεις. Η ανάδειξη των αδυναμιών του ΕΟΠΥΥ στην πράξη, επιβεβαιώνει την ορθότητα της πρότασης μετατροπής του σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας τόσο απο δημόσιους, όσο και από ιδιωτικούς φορείς και επαγγελματίες υγείας. Όσο για το ιατρικό σώμα που αποτελεί και τον κορμό κάθε μεταρρύθμισης, οι αντιδράσεις ποικίλλουν. Οι νοσοκομειακοί ιατροί δείχνουν μάλλον ικανοποιημένοι. Οι ιατροί μερικής απασχόλησης στις μονάδες του ΙΚΑ βρέθηκαν προ διλήμματος: να ενταχθούν με πλήρη απασχόληση ή να παραμείνουν στα ιατρεία τους.

  Για τους νέους και όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, η επιλογή δεν είναι τόσο δύσκολη, όσο είναι για τους μέσης ηλικίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες διαβλέπουν υποβάθμιση, αφού η αμοιβή του ΕΟΠΥΥ απάδει προς ότι περικλείει η ιδιότητα του ιατρού. Όμως χωρίς συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς το σύστημα δεν θα λειτουργήσει. Ο εξορθολογισμός της αμοιβής μπορεί να προέλθει από τη μεγάλη εξοικονόμηση δαπανών που προσφέρει η μείωση του χρόνου ενδονοσοκομειακής νοσηλείας: όπως επιβεβαιώνουν εμπεριστατωμένες μελέτες, ένας ικανός αριθμός επεμβάσεων δεν την χρειάζεται πλέον.

  Το νομοσχέδιο αποτελεί ευκαιρία ευρύτερης εφαρμογής της ημερήσιας νοσηλείας από ιδιωτικά κέντρα που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Συνιστά στρέβλωση το γεγονός ότι ιδιωτικές κλινικές που την εφαρμόζουν ικανοποιητικά, εξακολουθούν να επιβαρύνουν πλασματικά το σύστημα υγείας χρεώνοντας μια διανυκτέρευση.
  Συμπερασματικά, η παρέμβαση του υπουργού Υγείας είναι ουσιαστική, αφού βελτιώνει σημαντικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τη λειτουργία των νοσοκομείων, μειώνει σημαντικά το κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας, διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών στους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς τριτοβάθμιας περίθαλψης και επιτρέπει στο κράτος να ασκήσει καλύτερα τον επιτελικό του ρόλο.

  Κωστής Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου και πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου.

  Δημοσιεύθηκε 7 Φεβρουαρίου 2014.

Comments are closed.