• Νέα Πρωτοβουλία Κωστή Μουσουρούλη για το Αεροδρόμιο της Χίου

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Συνεχίζει τις πρωτοβουλίες του για το αεροδρόμιο Χίου ο Κωστής Μουσουρούλης, με το τελευταίο διάστημα να εστιάζονται στην επανεκκίνησή του ως δημοσίου έργου μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την απεμπλοκή του ΤΑΙΠΕΔ.

     Μετά από σειρά ερωτήσεων και συσκέψεων με τους αρμόδιους Υπουργούς, τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, την  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και υπηρεσιακούς παράγοντες, έχει ληφθεί η απόφαση το αεροδρόμιο Χίου να μην περιληφθεί τελικώς στην παραχώρηση των ‘προαιρετικών’ αεροδρομίων (add ons) της Β’ Ομάδας. Μέχρι στιγμής, η ΥΠΑ έχει ολοκληρώσει τη μελέτη αναδιαρρύθμισης, βελτίωσης και επέκτασης του κτιρίου του αεροδρομίου, όπως και τη μελέτη για άμεσες παρεμβάσεις στον υφιστάμενο διάδρομο. Εξετάζει δε, όλα τα ενδεχόμενα για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως της πιθανής μετατόπισης του παραλιακού δρόμου, ενώ εκκρεμεί η αναθεώρηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Η ΚΕΔ έχει αναθέσει σε δικηγόρο του Δημοσίου την υπόθεση για την παραλαβή των απαλλοτριωθεισών εκτάσεων που δεν έχουν αποδοθεί στο δημόσιο. Τέλος, στον ενάριθμο κωδικό του ΠΔΕ για το αεροδρόμιο Χίου είναι εγγεγραμμένο ποσό 4,7 εκατ. Ευρώ που εξασφαλίστηκε από το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων επί θητείας του κ. Μ. Βορίδη ως Υπουργού Μεταφορών.

     Ο Κωστής Μουσουρούλης με νέα ερώτησή του, μετά από συνάντηση που είχε με το Διοικητή της ΥΠΑ κ. Δ. Κούκη, τον Υποδιοικητή κ. Β. Αλευρά και υπηρεσιακούς παράγοντες σήμερα 25.02.2014, καλεί τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρυσοχοΐδη να αναθέσει το σύνολο του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αεροδρομίων, ώστε να προχωρήσει πλέον η διαδικασία ως δημόσιο έργο, από κεντρικό φορέα που μπορεί να αναλάβει την αρμοδιότητα και πλήρη ευθύνη υλοποίησης χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Comments are closed.