• Συνάντηση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, με Βουλευτές του Πειραιά

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Παρασκευή, 10  Μαϊου 2013

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Συνάντηση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, με Βουλευτές του Πειραιά

  Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, συναντήθηκε σήμερα με Βουλευτές από όλα τα κόμματα της Α’ και Β’ Περιφέρειας Πειραιά για τις εξελίξεις στο θέμα της εκτέλεσης των δρομολογίων στις γραμμές Πέραμα – Παλούκια Σαλαμίνας και Φανερωμένη Σαλαμίνας – Πέραμα Μεγαρίδος. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιάννης Τσαβαρής.

  Ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε τους Βουλευτές ότι όλα τα πλοία με χωρητικότητα άνω των 300 gt είναι υποχρεωμένα (από 01.01.2012) να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη για απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση απορρέει από την Οδηγία 2009/20 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενσωματώθηκε στην εθνική  νομοθεσία με το Π.Δ. 06/2012. Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει την πλήρη αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς κατά την διάρκεια του πλου, αλλά και την αποζημίωση των θιγομένων σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης.

  Με την ως άνω ρύθμιση έχουν συμμορφωθεί και έχουν υποβληθεί οι σχετικές Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης από τους πλοιοκτήτες όλων των πορθμειακών γραμμών της χώρας (47 τον αριθμό) εκτός εκείνων που τα πλοία τους δραστηριοποιούνται στις γραμμές Πέραμα – Παλούκια Σαλαμίνας και Φανερωμένη Σαλαμίνας – Πέραμα Μεγαρίδος, παρόλο που:

  • Έχει εκδοθεί σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία σαφώς αναφέρει ότι τα πλοία της συγκεκριμένης γραμμής εμπίπτουν στις διατάξεις της προαναφερθείσας νομοθεσίας και έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
  • Έχει εκδοθεί απόφαση του Τμήματος Εκδίκασης Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (15-03-2013) με την οποία απορρίφθηκε η αίτησή τους για αναστολή προσκόμισης της Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Κάλυψης.
  • Ο Υπουργός ανταποκρινόμενος στα σχετικά αιτήματά τους, έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα τρεις συνολικά παρατάσεις συμμόρφωσης, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες συγκοινωνιακές ανάγκες, λόγω των Εορτών, των Αργιών του Αγίου Πάσχα αλλά και της 1ης Μαΐου, αποφάσισε στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, να δοθεί η δυνατότητα συνέχισης εκτέλεσης των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής, μέχρι και την Δευτέρα, 13-05-2013, την οποία όρισε ως καταληκτική ημερομηνία  προσκόμισης της Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Κάλυψης.

  Εφόσον οι εν λόγω πλοιοκτήτες δεν συμμορφωθούν, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού της συγκεκριμένης δρομολογιακής γραμμής. Το επιβατικό κοινό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνεί, μετά την ως άνω ημερομηνία, με τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές Περάματος και Σαλαμίνος προκειμένου να ενημερώνεται έγκαιρα για τον προσφορότερο τρόπο εξυπηρέτησής του, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ταλαιπωρία του.

Comments are closed.