• Επίκαιρη Ερώτηση για Περιφερειακή Πολιτική

  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ (Αρ. πρωτ. 13/5/10.1.2012)

  ΠΡΟΣ: κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

  ΘΕΜΑ «Ανυπαρξία πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης»

  Η ισόρροπη ανάπτυξη, δηλαδή η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ή διαφοροποιήσεις σε επίπεδο υποδομών, οικονομικών κλάδων, ανθρώπινων πόρων, αποτέλεσε στόχο των κυβερνητικών πολιτικών για περισσότερο από τριάντα χρόνια. Η περιφερειακή πολιτική που στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη, ενισχύθηκε από την πολιτική συνοχής της Ε.Ε. και για την υλοποίησή της, επενδύθηκαν ιδιαίτερα σημαντικοί Εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι.
  Continue Reading