• Ολομέλεια – Ομιλία περί του νομοσχεδίου για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

    «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις».

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

    Δεν θα ανέβω στο Βήμα. Η τελευταία, μάλλον, ομιλία μου σ’ αυτή τη Βουλή θα είναι από το έδρανο. Πήρα το λόγο για πρώτη φορά πριν από δυόμισι χρόνια. Θέλω να κρατήσω αυτή την ανάμνηση. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, είμαι εδώ μέχρι την τελευταία ημέρα, συναισθανόμενος την τιμή και την ευθύνη της εντολής των πολιτών της Χίου, των Ψαρών και του Οινουσών. τους υποσχέθηκα ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης τους. Δεν ξέρω εάν τα κατάφερα, ξέρω όμως ότι σε εκείνη την παρθενική μου ομιλία, είχα εκφράσει την ελπίδα πως η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα έκανε δεύτερες σκέψεις για το ολέθριο σφάλμα της, να καταργήσει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, διαψεύστηκα και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα. Το μέγα της θαλάσσης κράτος διαλύθηκε.

    Continue Reading