• Ελλάδα: τρεις δεκαετίες συμμετοχής στην ΕΕ: τελικά πόσο Ευρωπαίοι είμαστε;

    FORUM: ΕΞΕΥΡΩΠΑΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 2021

    Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2009 – Ξενοδοχείο HILTON

    Κυρίες και κύριοι,

    Έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από τότε που το όραμα του Jean Monnet για την Ευρώπη οδήγησε στη δημιουργία ενός εντελώς καινούργιου συστήματος οικονομικής και πολιτικής ένωσης των λαών της Ευρώπης. Η περίφημη φράση: «δεν συνασπίζουμε κράτη, ενώνουμε λαούς» περιγράφει εξαιρετικά εύστοχα την καινοτόμο πρότασή του για την «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

    Continue Reading