• Ολομέλεια – Ομιλία περί του νομοσχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων

    «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ:

    Όπως σε κάθε πρόβλημα, έτσι και στη δημόσια διοίκηση, υπάρχουν δύο όψεις: στη μία βρίσκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι που αντιμετωπίζουν το καθήκον τους με αυτοθυσία, με φιλοτιμία, με ευσυνειδησία. Στην άλλη όψη, είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν το καθήκον τους με αλαζονεία, με αδιαφορία ή ευθυνοφοβία. Αν συμφωνήσουμε ότι σχεδόν κάθε επαφή του πολίτη με το δημόσιο αποτελεί για αυτόν και μία ήττα, τότε είναι βέβαιο ότι κερδίζει η δεύτερη όψη. Φταίει βεβαίως και το σύστημα που έχει δημιουργηθεί, το οποίο υπηρετούν μέσα από απαρχαιωμένες δομές, διαδικασίες και κανόνες.

    Continue Reading