• Έργο ως Γ.Γ. Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (2004-2007)

  Βήμα Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο

  H διαχείριση των Κοινοτικών πόρων είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που συνδέεται με τις πολιτικές για την οικονομία, την ανάπτυξη και την κοινωνία και η αποδοτικότητά της πρέπει να αποτιμάται συνολικά. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε τη δυσκολία της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας να σχεδιάζει στρατηγικά και ολοκληρωμένα τις αναπτυξιακές της παρεμβάσεις, να τις διοικεί επιτελικά και να προγραμματίζει αποτελεσματικά ενέργειες και πόρους για την υλοποίησή τους.

  Διαχρονικά, μπροστά στην ανάγκη να αποκτήσει άμεσα η χώρα ένα ελάχιστο επίπεδο δημόσιων υποδομών για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και, στη συνέχεια, να κινητοποιηθεί το ιδιωτικό κεφάλαιο, η πρόταξη της απορρόφησης ήταν αναπόφευκτη. Αυτό, παρά τα σημαντικά βήματα που έγιναν, συχνά, περιόρισε την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας σε εξειδίκευση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, χωρίς συγκροτημένη από πάνω προς τα κάτω στρατηγική, και διατήρησε την – υπό ελλιπείς όρους – εκτέλεση των έργων σύμφωνα με μια «πιστωσιοκεντρική» λογική των προ ΚΠΣ περιόδων και όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους σύνθετους νομικούς, τεχνικούς και περιβαλλοντικούς όρους που επέβαλε το Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο.

  Continue Reading

 • Πολιτική Διαδρομή 2009-2011

  Τον Οκτώβριο του 2009, με την εμπιστοσύνη και την ψήφο των συμπατριωτών μου, ξεκίνησα το πρώτο μου κοινοβουλευτικό ταξίδι. Ένα ταξίδι σε καιρούς δύσκολους, με δυνατά πολιτικά μελτέμια. Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου, έδωσα από το βήμα της Βουλής τη μάχη για τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα της χώρας και για την ανάδειξη ή επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες της Χίου, των Ψαρών και των Οινουσσών.

  Continue Reading

 • Έργο ως Γ.Γ. Υπουργείου Ανάπτυξης (2007-2009)

  Mousouroulis YPOIO

  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι αρμόδιος για τα διοικητικά θέματα του Υπουργείου, καθώς και για τον τομέα Ενέργειας και Φυσικού Πλούτου στον οποίο περιλαμβάνονται οι τομείς του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των πετρελαιοειδών, η μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία.

  Την περίοδο 2007-2009 προωθήθηκαν σημαντικές διεθνείς συμφωνίες για νέους αγωγούς:

  • Τον αγωγό Ελλάδας – Τουρκίας – Ιταλίας (Interconnector Turkey Greece Italy, ITGI) για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία προς την Ευρώπη. Ήδη λειτουργεί το τμήμα που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία και εργαζόμαστε εντατικά για την επέκτασή του προς την Ιταλία (αγωγός Ποσειδών, κοινοπραξία ΔΕΠΑ – Edison). Ο αγωγός αυτός έχει περιληφθεί ως έργο προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας της Ε.Ε.
  • Τον αγωγό South Stream για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, μέσω Βουλγαρίας και Ελλάδας που θα συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού όλης της Ευρώπης.
  • Το νέο αγωγό διπλής ροής Κομοτηνή – Χάσκοβο με τον οποίο διασυνδέουμε τα συστήματα φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας (Interconnector Greece Bulgaria – IGB).
  • Τον πετρελαιαγωγό «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη», τον πρώτο επί ευρωπαϊκού εδάφους μετά από 40 χρόνια, για τη μεταφορά αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Συστάθηκε Διεθνής Εταιρεία για την κατασκευή και διαχείριση του αγωγού.

  Continue Reading