• Δεκτή η Πρόταση Κ.Μουσουρούλη για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εργων

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Ομόφωνα δεκτή έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου την εισήγηση του Κωστή Μουσουρούλη για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης Έργων του Δήμου Χίου.

    Το ΟΠΣ Παρακολούθησης Έργων απλοποιεί και αναβαθμίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου με την άμεση πληροφόρησή τους, υποστηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και τα αρμόδια όργανα στη λήψη σχετικών αποφάσεων, ενώ καθιστά περισσότερο διαφανή την υλοποίηση των υφιστάμενων έργων, καθώς γίνεται δυνατή η συστηματική παρατήρηση της εξέλιξη τους (φυσικό αντικείμενο, νομικές υποχρεώσεις, συμβατικά χρονικά όρια, οικονομικοί όροι κλπ).

    Continue Reading