• Περιφερειακή Πολιτική: Εμπειρίες και Προοπτικές

  Εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
  Εισήγηση Κ. Μουσουρούλη

  Αγαπητοί φίλοι,

  Η Συνθήκη της Ρώμης είχε, όπως αποδείχτηκε, μια μεγάλη παράλειψη.

  Δεν ασχολήθηκε καθόλου με την Περιφερειακή Πολιτική. Αυτό έγινε διότι οι συντάκτες – διαπραγματευτές της Συνθήκες, θεώρησαν ότι για να εξασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη στην Ευρώπη και να αντιμετωπισθούν οι ανθρώπινες ανάγκες των πολιτών, αρκεί η κατάργηση των πάσης φύσεως εμποδίων στις συναλλαγές.

  Continue Reading