• Ολομέλεια – Ομιλία περί του νομοσχεδίου για Πτωχευτικό Κώδικα

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

    Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία τριπλή πρόκληση-προτεραιότητα.

    Η πρώτη αφορά στη γενικευμένη κατάρρευση των αξιών της ανθρώπινης ζωής, της εργασίας, του εισοδήματος, της περιουσίας. Η δεύτερη είναι να προετοιμάσουμε τη χώρα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο περιπλέκεται και επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. Η τρίτη και πιο σημαντική είναι να διαχειριστούμε τα αποτελέσματα που έχει η κρίση στην οικονομία και στην κοινωνία. Ορισμένα από αυτά τα βλέπουμε ήδη στον τομέα της πραγματικής οικονομίας, και συγκεκριμένα την πτώχευση των επιχειρήσεων.

    Continue Reading