• Ολομέλεια – Ομιλία περί του νομοσχεδίου για Τοπική Αυτοδιοίκηση (επί των άρθρων)

    «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

    Κύριε Υπουργέ, συζητήσαμε και την Παρασκευή επί της αρχής του νομοσχεδίου. Σας είχα αναφέρει τα προβλήματα που κατά τη γνώμη μου οδήγησαν την Αυτοδιοίκηση στην οικονομική κατάρρευση και στο οργανωτικό κομφούζιο. Με το εγχείρημα Καλλικράτη δημιουργήσατε εθελοντικούς φορείς εξουσίας περιορισμένων δυνατοτήτων.

    Continue Reading