• Η Ελληνική Περιφέρεια πλήττεται απ’την ύφεση

  Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Ν. Χίου, κ. Κωστής Μουσουρούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

  «Η απουσία περιφερειακής πολιτικής, κατά την τελευταία διετία, είχε ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα. Διαπιστώνεται έλλειψη παρέμβασης στους γενεσιουργούς παράγοντες των ανισορροπιών (μεταξύ και εντός των Περιφερειών), καθώς και έλλειψη εξειδικευμένης αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης. Και αυτό παρά το γεγονός ότι κάθε ελληνική Περιφέρεια πλήττεται από την ύφεση με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της καθεμίας, το βαθμό ανάπτυξής της πριν από την κρίση, τον παραγωγικό της προσανατολισμό κ.α.

  Continue Reading

 • Οι περιφέρειες υπόκεινται σε σοβαρή ύφεση και στερούνται πολύτιμων αναπτυξιακών παρεμβάσεων

  Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ν. Χίου, κ. Κωστής Μουσουρούλης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

  «Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει το ανώτατο όριο Κοινοτικής συμμετοχής στο 95% για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 6 Κρατών-Μελών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, επισημαίνουμε επιπρόσθετα τα εξής:

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αρμόδιο για το συντονισμό του ΕΣΠΑ, οφείλει να ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία αναθεώρησης των Προγραμμάτων, ώστε εντός του 2011 να υποβάλει αιτήσεις πληρωμών των έργων με ποσοστό Κοινοτικής συμμετοχής ως 85% και ταυτόχρονα να είναι έτοιμο να υποβάλει αίτημα για την περαιτέρω αύξηση της Κοινοτικής συμμετοχής ως 95%, αμέσως μετά την προαπαιτούμενη τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού της Ε.Ε. κατά πάσα πιθανότητα το 2012.

  Continue Reading