• Έργο ως Γ.Γ. Υπουργείου Ανάπτυξης (2007-2009)

  Mousouroulis YPOIO

  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι αρμόδιος για τα διοικητικά θέματα του Υπουργείου, καθώς και για τον τομέα Ενέργειας και Φυσικού Πλούτου στον οποίο περιλαμβάνονται οι τομείς του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των πετρελαιοειδών, η μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία.

  Την περίοδο 2007-2009 προωθήθηκαν σημαντικές διεθνείς συμφωνίες για νέους αγωγούς:

  • Τον αγωγό Ελλάδας – Τουρκίας – Ιταλίας (Interconnector Turkey Greece Italy, ITGI) για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία προς την Ευρώπη. Ήδη λειτουργεί το τμήμα που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία και εργαζόμαστε εντατικά για την επέκτασή του προς την Ιταλία (αγωγός Ποσειδών, κοινοπραξία ΔΕΠΑ – Edison). Ο αγωγός αυτός έχει περιληφθεί ως έργο προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας της Ε.Ε.
  • Τον αγωγό South Stream για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, μέσω Βουλγαρίας και Ελλάδας που θα συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού όλης της Ευρώπης.
  • Το νέο αγωγό διπλής ροής Κομοτηνή – Χάσκοβο με τον οποίο διασυνδέουμε τα συστήματα φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας (Interconnector Greece Bulgaria – IGB).
  • Τον πετρελαιαγωγό «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη», τον πρώτο επί ευρωπαϊκού εδάφους μετά από 40 χρόνια, για τη μεταφορά αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Συστάθηκε Διεθνής Εταιρεία για την κατασκευή και διαχείριση του αγωγού.

  Στην αγορά των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν καταγεγραμμένα οι έλεγχοι στα πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και εγκαταστάσεις παραγωγής βιοκαυσίμων. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ελέγχους σε όλη την επικράτεια και κινητοποιήθηκαν μικτά κλιμάκια σε συνεργασία με την ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ).

   

  Εφαρμόστηκε και ενσωματώθηκε στη νομοθεσία, η πλειονότητα των σχετικών συστάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα πετρελαιοειδή (συστήματα εισροών εκροών, διαφάνεια στις τιμές, διεθνής διαγωνισμός για κοστολογικό έλεγχο όλης της αλυσίδας). Δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα λειτουργίας Αυτόματων Πωλητών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και εκτός του ωραρίου λειτουργίας τους, ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες εποπτείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και για την αγορά πετρελαιοειδών.

  Για την πληροφόρηση των καταναλωτών: δημιουργήθηκε και λειτουργεί ως σήμερα  Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων στην ιστοσελίδα www.fuelprices.gr, το Πληροφοριακό Σύστημα για την καταγραφή των τιμών υγρών καυσίμων με απευθείας πρόσβαση από τους πρατηριούχους όλης της χώρας και με διαφάνεια για το καταναλωτικό κοινό. Εκδόθηκαν σχετικές Αγορανομικές Διατάξεις για υποχρεωτική χρήση και ενημέρωση του συστήματος από τους πρατηριούχους. Υλοποιήθηκε η ενημέρωση των τιμών και αποστάσεων επόμενων πρατηρίων μέσω ηλεκτρονικών πινάκων στους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους της χώρας.

  Τα πρόστιμα και οι παραβάτες εκ των ελέγχων ΚΕΔΑΚ (νοθεία) δημοσιοποιούνται διαρκώς στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Εκδίδεται εβδομαδιαίως από το Υπουργείο προς όλα τα ΜΜΕ νέο Δελτίο Τύπου Τιμών Καυσίμων, το οποίο καταγράφει στοιχεία και των τριών κλάδων (Διυλιστήρια, Εταιρείες εμπορίας, Λιανική-πρατήρια) ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της αγοράς και να μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερωθεί για τους όρους διακίνησης και εμπορίας καυσίμων σε κάθε στάδιο. Ταυτόχρονα αποτυπώνει την Ευρωπαϊκή κατάταξη της χώρας στις τιμές πετρελαιοειδών, σύμφωνα με το European Oil Bulletin.

  Επιλύθηκε το μακροχρόνιο πρόβλημα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου της θαλάσσιας περιοχής Καβάλας – Πρίνου, με την έγκριση και έναρξη μιας νέας επένδυσης πολλών εκατομμυρίων Ευρώ και την εκ νέου δραστηριοποίηση της Kavala Oil. Στόχος είναι σε πρώτη φάση η εξόρυξη 5.000 βαρελιών αργού την ημέρα. Το 40% των εσόδων της επένδυσης περιέρχονται στο κράτος.

  Πιστοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις και τα αποθέματα ασφαλείας της χώρας σε πετρέλαιο για πρώτη φορά στη χώρα, σε συνέχεια της έκδοσης του Κανονισμού τήρησης αποθεμάτων το 2007.

  Πραγματοποιήθηκαν, για πρώτη φορά, και συνεχίζονται Επιθεωρήσεις Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών (διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου) κατά την Κοινοτική Οδηγία SEVESO II, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς.

  Επίσης, καθώς το πετρέλαιο εξακολουθεί να καλύπτει σημαντικό τμήμα των αναγκών μας και ιδιαίτερα των νησιών, υιοθετήθηκε νέα πολιτική για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Μέχρι το τέλος του 2009 θα έχει εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου, το οποίο ισχύει από τη δεκαετία του 1990, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό για τους επενδυτές και να προσαρμοστεί στις εξελίξεις του Κοινοτικού δικαίου.

  Στον τομέα του φυσικού αερίου επεκτάθηκαν τα δίκτυα φυσικού αερίου, υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης. Συνεχίζεται η εποπτεία των 3 υφιστάμενων Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου -ΕΠΑ (Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας) και της δραστηριότητάς τους για τη σύνδεση όλο και περισσότερων καταναλωτών φυσικού αερίου.

  Ελήφθη το 2009 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έγκριση και προετοιμάζεται η προκήρυξη διαγωνισμών για τη δημιουργία 3 νέων ΕΠΑ στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας (πέραν της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης) και Στερεάς Ελλάδας.  Η δημιουργία τους θα δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν ακόμη περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα επιλογής ενός φθηνότερου, καθαρότερου και ανταγωνιστικού καυσίμου και να περιορίσουμε την εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο με ταυτόχρονη στροφή προς μορφές ενέργειας πιο ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον. Η προσπάθεια αυτή θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε περιοχές της χώρας που το έχουν ανάγκη.

  Προωθήθηκαν πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της σύνδεσης κτιρίων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (νοσοκομεία, σχολεία, κλπ)  με το δίκτυο φυσικού αερίου, ειδικά στο βεβαρημένο από πλευράς ρύπων Νομό Αττικής, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων του κρατικού προϋπολογισμού, απεξάρτηση από τη χρήση ρυπογόνων συμβατικών καυσίμων και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

  Μέσω του ΕΠΑΝ 2000-2006 ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα και ενισχύθηκε το ΕΣΦΑ (εθνικό σύστημα φυσικού αερίου) με έργα όπως η κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού Αγωγού φ.α., καθώς και η κατασκευή του έργου της αναβάθμισης του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ρεβυθούσας. Επίσης ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Σταθμού Ανεφοδιασμού Λεωφορείων της ΕΘΕΛ στην Ανθούσα, σημαντική παρέμβαση για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στον τομέα των μεταφορών. Αντιστοίχως εντάσσονται νέες υποδομές στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ (2007-2013) υπό τη μέριμνα της Ειδικής Γραμματείας Ανταγωνιστικότητας.

  Προωθήθηκαν νέες επενδύσεις για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ενεργειακά έργα περιόδου 2007-2013),όπως η διασύνδεση νησιών με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς, για την κάλυψη των αναγκών των περιοχών σε ηλεκτρική ενέργεια, η Κατασκευή Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) για την απρόσκοπτη τροφοδότηση με ηλεκτρισμό, την ασφάλεια τροφοδότησης του Νοτίου Συστήματος (Πελοπόννησος) και την αύξηση της ευστάθειάς του, καθώς και η επέκταση δικτύων μεταφοράς και διανομής για την ευστάθεια του συστήματος, τη βελτίωση της ποιότητας της ενέργειας και την αύξηση της χωρητικότητας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ.

  Δόθηκε έμφαση στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες. Πέραν της υποβρύχιας σύνδεσης 500 MW με την Ιταλία και γραμμές με την Αλβανία, τη FYROM και τη Βουλγαρία, το 2008 ολοκληρώθηκε διασυνδετική γραμμή με την Τουρκία, υπογράφοντας πρωτόκολλο ανταλλαγής 200 MW και το 2009 υπεγράφη με τη Βουλγαρία πρωτόκολλο συνεργασίας για την κατασκευή και δεύτερης γραμμής.

  Παράλληλα, δόθηκαν σημαντικά κίνητρα υπό τη μορφή εγγυημένου εσόδου για άμεσες επενδύσεις σε σύγχρονους σταθμούς ταχείας εκκίνησης ώστε να αντιμετωπισθεί η αυξανόμενη ζήτηση (αιχμή). Οι νέες μονάδες θα δώσουν ανάσα στο βεβαρημένο σύστημα της χώρας και ταυτόχρονα πρόκειται να συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση νέων θέσεων εργασίας.

  Αντιμετωπίσθηκε με αίσθημα ευθύνης το θέμα των ρυθμιζόμενων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος. Παρά το γεγονός ότι παραμένουμε μία χώρα με φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη των 27, λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία εισοδήματος, οι αυξήσεις, όταν αυτές είναι απαραίτητες, γίνονται με μέριμνα για τους ευπαθείς καταναλωτές. Το 2008 θεσπίσθηκε για πρώτη φορά το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ για τους ευάλωτους καταναλωτές και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας (λειτουργεί ως σήμερα). Τα κριτήρια με τα οποία θα καθορίζονται οι δικαιούχοι λαμβάνουν υπόψη το ύψος της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, το ετήσιο εισόδημα του καταναλωτή και τη χρήση του ρεύματος για την κάλυψη των αναγκών της πρώτης κατοικίας των νοικοκυριών.

  Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενθαρρύνθηκε η επίτευξη των εθνικών και Κοινοτικών στόχων της χώρας, μέσα από κατάργηση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ενός ελκυστικού θεσμικού πλαισίου. Επετεύχθη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ από 430 MW το 2004 στα 1350 MW σήμερα. Μέσα σε 5 χρόνια επιτεύχθηκαν τριπλάσια αποτελέσματα σε σχέση με ό,τι είχε γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες. Στόχος είναι έως το 2020 η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ να είναι  στο 18% της τελικής κατανάλωσης, όπως είναι η εθνική υποχρέωση σύμφωνα με το Κοινοτικό δίκαιο.

  Δημιουργήθηκε ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε στέγες, καθιστώντας την «πράσινη ενέργεια» προσιτή στον κάθε Έλληνα πολίτη.

  Προετοιμάσαμε και λειτουργήσαμε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, «Εξοικονομώ κατ’οίκον». Για πρώτη φορά η ΕΕ συγχρηματοδοτεί παρεμβάσεις στην ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών κατοικιών, παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου, καθώς και στην αναβάθμιση κεντρικών συστημάτων (εξωτερική θερμομόνωση, επιχρίσματα, κεντρικό σύστημα θέρμανσης, κουφώματα/υαλοπίνακες και παθητικά ηλιακά/θερμοσίφωνες). Αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας, προς όφελος των πολιτών αλλά και να συνεισφέρουν στην τόνωση της δραστηριότητας του κατασκευαστικού και συναφών κλάδων της οικονομίας. Σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν απαιτούνται χρονοβόρες πολεοδομικές αδειοδοτήσεις (μόνο εργασίες μικρής κλίμακας). Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται για διευκόλυνση μέσω των ΚΕΠ ανά τη χώρα.

  Σχεδιάσθηκε και εφαρμόζεται  σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, ειδικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας («Εξοικονομώ») για περίπου 200 Δήμους της χώρας (άνω των 10.000 κατοίκων), το οποίο θα αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με ποσοστό εξοικονόμησης έως 30% στα κτίρια και τους υπαίθριους χώρους των αστικών Δήμων. Τον Απρίλιο 2009 προκηρύχθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) η Α’ φάση προϋπολογισμού 100 εκατ. Ευρώ για δράσεις δημοτικού φωτισμού, βιοκλιματικού σχεδιασμού πλατειών, διαμόρφωσης πεζοδρομίων με κατάλληλα υλικά, δράσεις αστικής κινητικότητας (μελέτες) αλλά και δράσεις δικτύωσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης πολιτών.

  Σχεδιάσθηκε και εφαρμόστηκε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για πρώτη φορά συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς πόρους, μέσω επιδότησης της απόσυρσης παλαιών ενεργοβόρων συσκευών (κλιματισμού), σε συνεργασία με τους σχετικούς κλάδους και με εύκολες διαδικασίες για τους πολίτες. Όλες οι παλαιές συσκευές ανακυκλώθηκαν κατά 100%. Το Πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς αντικαταστάθηκαν και ανακυκλώθηκαν 141.323 παλαιά κλιματιστικά, υπερτριπλάσια του αρχικού στόχου, που ήταν 45.000. Η εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται σε 53,26 γιγαβατώρες/έτος με αρχικό στόχο 16,96 γιγαβατώρες/έτος. Αντίστοιχα η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται σε 46,87 χιλιάδες τόνους/έτος, με αρχικό στόχο τους 14,9 χιλιάδες τόνους/έτος.

  Για την εξοικονόμηση ενέργειας, με νομοθεσία που εκδόθηκε το 2008 (Κοινή Υπουργική Απόφαση) κατέστη υποχρεωτική η χρήση από το δημόσιο τομέα λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και απαγορεύθηκε κάθε δαπάνη για ενεργοβόρο εξοπλισμό. Όλες οι κρατικές προμήθειες εφεξής οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ενεργειακές παραμέτρους στις παραγγελίες αναλωσίμων ή εξοπλισμών κάθε είδους (υπολογιστές, λαμπτήρες, μηχανήματα, κλιματιστικά).

  Με το Νόμο 3661/2008 θεσπίσθηκαν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων σε εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας. Επίσης, ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.) που καθορίζει και προβλέπει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές λεπτομέρειες και προϋποθέσεις. Με την παρέμβαση αυτή δόθηκε, ταυτόχρονα, ώθηση στην κατασκευαστική αγορά, στην αγορά ακινήτων και τη βιομηχανία δομικών προϊόντων, αφού η ενεργειακή απόδοση πρόκειται να καταστήσει ελκυστικότερα τα κτίρια που είναι αποδοτικότερα ενεργειακά. Δηλαδή με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται και τονώνεται η οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολό της, ενώ υποστηρίζεται η αύξηση της παραγωγής και εμπορίας ποιοτικών και ανταγωνιστικών δομικών προϊόντων και εξοπλισμού. Με τις παρεμβάσεις αυτές αναμένεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποίησης κτιρίων.

  Με το Νόμο 3734/2009, περιορίσθηκε η γραφειοκρατία, δημιουργήθηκε καθεστώς ευνοϊκότερης αντιμετώπισης μικρών υδροηλεκτρικών έργων, απεμπλάκησαν οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών, προστατεύοντας τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος από μελλοντικές αυξήσεις τιμολογίων, οφειλόμενες στην αναμενόμενη μεγάλη διείσδυσή τους. Δημιουργήθηκε επενδυτική ασφάλεια, προσελκύοντας έμπρακτα επενδύσεις στις ΑΠΕ, με τη θέσπιση 20-ετών συμβολαίων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αντί 10 ετών, ενώ απομειώθηκε για πρώτη φορά κλιμακωτά η επιδότηση κατ’έτος, ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται το τέλος ΑΠΕ και οι καταναλωτές όσο περισσότερο επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος, εισρέει ενέργεια από ΑΠΕ στο εθνικό σύστημα και ωριμάζει η σχετική τεχνολογία. Εξορθολογίσθηκε η διαδικασία χορήγησης «Προσφορών σύνδεσης» έργων ΑΠΕ από το ΔΕΣΜΗΕ. Επανελέγχονται όλες οι υφιστάμενες «προσφορές σύνδεσης» και θεσπίζεται διαδικασία λήξης τους όταν διαπιστώνονται μακροχρόνια ανεκτέλεστα έργα, για την αποδέσμευση «ηλεκτρικού χώρου» που δεσμεύεται άσκοπα, στερώντας από υγιή έργα τη δυνατότητα να συνδεθούν στο Σύστημα. Με τον ίδιο Νόμο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2004/8/ΕΚ «για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας κλπ.» που έχει ως στόχο την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και την αποφυγή απωλειών στα ηλεκτρικά δίκτυα και, ως εκ τούτου, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού αλλά και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

  Συγκροτήθηκε Επιτροπή Εξυγίανσης Ιδιωτικών Επενδύσεων ΑΠΕ στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι συναρμόδιων υπουργείων, επενδυτών και οργανώσεων, για την επεξεργασία προτάσεων αναφορικά με τη δημιουργία ενιαίου και αρμονικού πλαισίου ανάπτυξης ιδιωτικών επενδύσεων ΑΠΕ. Το πόρισμα της Επιτροπής για το αδειοδοτικό σκέλος είναι αντικείμενο επεξεργασίας για την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων απλοποίησης και επιτάχυνσης έκδοσης αδειών προς την κατεύθυνση προώθησης υλοποιήσιμων επενδύσεων. Για τα κίνητρα ενίσχυσης μέσω ΕΠΑΝ ΙΙ (2007-2013), το πόρισμα της Επιτροπής τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε, αποτυπώθηκαν οι απόψεις των φορέων και πλέον είναι σε φάση ολοκλήρωσης η εξειδίκευση των ενισχύσεων ενεργειακών επενδύσεων.

  Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, για την προώθηση της διείσδυσης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) υλοποιήθηκε το 2008 σειρά δράσεων σε 25 πόλεις της χώρας με τη δημιουργία κινητής μονάδας ενημέρωσης και τη διεξαγωγή πλήθους ενημερωτικών ημερίδων.

  Εξαγγέλθηκε το 2009 η προώθηση του προγράμματος «Πράσινο νησί» στον Άη Στράτη σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο θα είναι ενεργειακά αυτάρκες και οι ανάγκες του θα καλύπτονται κατά 100% από ΑΠΕ.  Προβλέπεται δε, να ακολουθήσουν και άλλα νησιά. Σημειώνεται ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες υπάρχουν μόνο 3 στον κόσμο, στη Δανία, τη Νορβηγία και την Αυστραλία.

  Δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την ορθολογική αξιοποίηση της γεωθερμίας και προκηρύχθηκαν οι πρώτοι σχετικοί διαγωνισμοί για την εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων. Η πιο αδικημένη μορφή από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορεί πλέον να αναπτυχθεί σε ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και να συνεισφέρει με «καθαρό» τρόπο στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

  Προωθήθηκε η συνεργασία με το -εντεταλμένο προς το σκοπό αυτό από τη νομοθεσία- Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) για το μακροχρόνιο εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό και εκδόθηκε επικαιροποιημένη έκδοση του Υπουργείου Ανάπτυξης (2009) για το «Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα 2008-2020» (Energy Outlook – Greece, κατά το πρότυπο του ΙΕΑ, International Energy Agency του ΟΟΣΑ).

  Τέλος, προωθήθηκε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) για το συνολικό ζήτημα ανταγωνιστικότητας και το Doing Business Report, με αποτέλεσμα την άνοδο της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη.

   

Comments are closed.