• Απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική αναφορά για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Τετάρτη, 22 Μαϊου 2013

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, σε κοινοβουλευτική αναφορά για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας

  Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην κοινοβουλευτική αναφορά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ (Δημήτρης Στρατούλης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Θεόδωρος Δρίτσας) για το Δελτίο Τύπου της ΠΕΝΕΝ «με το οποίο η Ένωση αιτείται να αποσυρθεί το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία στους τομείς των Ναυτιλιακών Μεταφορών και των Ναυτιλιακών Τεχνολογιών».

  «Σας γνωστοποιούμε ότι οι διμερείς ναυτιλιακές σχέσεις της χώρας μας με την Κίνα διέπονται από:

  α) τη Διμερή Ναυτιλιακή Συμφωνία Ελλάδας – Κίνας (ν. 2419/1996, ΦΕΚ 141 Α’), η οποία καλύπτει βασικές αρχές της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής και θεωρείται επωφελής για τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα,

  β) τη Συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών – μελών της και αφετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ν. 3266/2004, ΦΕΚ 182 Α΄) και

  γ) το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του τότε Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη Συνεργασία στους Τομείς των Ναυτιλιακών Μεταφορών και των Ναυτιλιακών Τεχνολογιών, το οποίο έχει ψηφισθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και αναμένεται η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με τη διάταξη της περίπτωσης (v) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ψηφισθέντος Νόμου, προβλέπεται ότι: «Τα Μέρη θα συνεργάζονται, μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής προσωπικού, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων του ΔΝΟ και των οργάνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) που αφορούν τις συνθήκες εργασίας στα πλοία, καθώς και στη διευκόλυνση των ναυτικών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους λιμένες και των δυο Μερών».

  Είναι προφανές λοιπόν ότι το αναφερόμενο στο εν λόγω άρθρο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της ναυτικής εργασίας αφορά αποκλειστικά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προσωπικού των κρατικών διοικήσεων, αποσκοπώντας στην αποτελεσματική εφαρμογή των Διεθνών Οργάνων Ναυτιλιακής Νομοθεσίας όπως των Διεθνών Συμβάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), προς όφελος των ναυτικών και της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, αλλά και της διευκόλυνσής τους κατά την παραμονή των πλοίων στους λιμένες των δύο χωρών.

  Σημειώνεται επίσης, ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχει ήδη προγραμματίσει εκπαίδευση στελεχών της Κινεζικής Κρατικής Διοίκησης (MaritimeSafetyAdministration) τον Ιούνιο στον Πειραιά καθώς επίσης και τη διενέργεια της διμερούς συνάντησης Ε.Ε. και Κίνας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διμερούς Ναυτιλιακής Συμφωνίας E.E. και Κίνας, το Φθινόπωρο του 2013.

  Συνεπώς, καμιά διάταξη του υπό δημοσίευση Μνημονίου δεν σχετίζεται με θέματα στελέχωσης πλοίων ή απολαβών και όρων εργασίας των ναυτικών, αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του κράτους σημαίας του πλοίου.

  Τέλος, είναι σαφές πως η Κυβέρνηση, σε κάθε τομέα και συνολικά, επιθυμεί την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών για την ενίσχυση της απασχόλησης και την τόνωση της οικονομίας, διαφυλάττει δε τα εθνικά συμφέροντα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με γνώμονα το σεβασμό των κανόνων και αρχών του Διεθνούς Δικαίου.”

Comments are closed.