• Ομιλία Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, στο 2ο Posidonia Sea Tourism Forum

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Τρίτη, 28 Μαϊου 2013

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ομιλία Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, στο 2o Posidonia Sea Tourism Forum

  «Ευχαριστώ τους οργανωτές για τη διπλή δυνατότητα που μας προσφέρουν: Διαλόγου και ενίσχυσης της επικοινωνίας με τους βασικούς εταίρους, φορείς, παρόχους και χρήστες, της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς θαλασσίου τουρισμού. Η αγορά αυτή μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην υπέρβαση της κρίσης. Γιατί έδειξε αντοχή. Γιατί απέδειξε ότι έχει δυναμική.

  Θα ήθελα καταρχήν να συστήσω το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου: Το Υπουργείο μας, τόσο ως θεματικό όσο και ως χωρικό υπουργείο, καλύπτει με αρμοδιότητες ή συναρμοδιότητες όλες τις πτυχές του θαλάσσιου τουρισμού: τη ναυτιλία, τους λιμένες, τις θαλάσσιες μεταφορές, τη νησιωτική πολιτική, την επιτήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος, κλπ.

  Ξεκινώ από το βασικό ερώτημα για το σημερινό και αυριανό διάλογο στο Forum: Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δώρα της γεωγραφίας, της ιστορίας και του πολιτισμού για να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα σε όρους εισοδήματος και απασχόλησης από το θαλάσσιο τουριστικό προϊόν. Στα δώρα αυτά ασφαλώς περιλαμβάνονται και τα ταλέντα του Έλληνα: η ναυτοσύνη, το φιλότιμο και το μεράκι γι’ αυτό που κάνουμε, το πείσμα και το πάθος για το στόχο, ο σεβασμός στην παράδοση και την πατροπαράδοτη φιλοξενία.

  Κύριο ζήτημα στην προσπάθεια αυτή είναι οι προορισμοί. Η αγορά αναζητά διαρκώς νέους. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει δεκάδες νέους νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου κατέγραψε τις δυνατότητες υποδοχής κρουαζιέρας. Δυνατότητες υπάρχουν σε:

  • 12/16 λιμάνια διεθνούς ενδιαφέροντος,
  • 13/16 λιμάνια εθνικής σημασίας και
  • 5/25 λιμάνια μείζονος ενδιαφέροντος.

  Σύνολο, λοιπόν, 30/57 λιμάνια. Όμως σήμερα, το 98% του όγκου διακίνησης αφορά μόλις 9 από τα 30 αυτά λιμάνια: Τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, νησιά διεθνούς τουριστικής φήμης. Το Κατάκολο, το Ηράκλειο και τα Χανιά, προορισμοί με συνδυαστικό τουριστικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Την Κέρκυρα, τη Ρόδο και την Πάτμο με ιστορικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Και βέβαια τον Πειραιά τη βάση εξόρμησης.

  Χρειαζόμαστε μια οριζόντια πολιτική για συνδυασμένη ανάπτυξη νέων προορισμών, αλλά και προορισμών ειδικού ενδιαφέροντος, για τη βελτίωση λιμενικής διακυβέρνησης και την ταχύτερη προσαρμογή στις τεχνολογικές αλλαγές που έχουν επέλθει στα πλοία και στις ροές επιβατών. Η Εθνική Στρατηγική Λιμένων και η λιμενική μεταρρύθμιση είναι πλέον στη διάθεσή μας.

  Θα αναφέρω δυο παραδείγματα:

  1. Την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για έργα λιμενικής υποδομής.
  1. Τις ρυθμίσεις με τις οποίες επανακαθορίζουμε σε εθνικό επίπεδο τις αρμοδιότητες και την απαιτούμενη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS.

  Να προσθέσω εδώ ότι κάτι σημαντικό, για την εφαρμογή του συστήματος προκαθορισμένης ημερομηνίας και ώρας εξυπηρέτησης (berth allocation). Έχουμε αποστείλει στους λιμένες υποδοχής εδώ και καιρό προτάσεις βάσει διεθνών βέλτιστων πρακτικών. Χρειαζόμαστε ακόμα καλύτερη συνεργασία με συναφή Υπουργεία. Θα αναφέρω ως παράδειγμα το Υπουργείο Πολιτισμού και ειδικότερα την αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στα λιμάνια υποδοχής.

  Ήδη ψηφίστηκε διάταξη σχετικά με τη λειτουργία μετά τη λήξη του ωραρίου. Για τους πιο επισκέψιμους χώρους το ωράριο σε λίγες ημέρες θα είναι 8 με 8. Ανοιχτά λοιπόν από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Παντού αλλού το ωράριο θα είναι 9 με 4. Χρειαζόμαστε ακόμη συμπληρωματικές δράσεις στην ξηρά και ειδικά στα νησιά, όπου παράγεται το 60% του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας.

  Σε συνεργασία λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταρτίσαμε και παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στα νησιά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε και προβλέπει την παροχή δανείων ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή/και για χρηματοδότηση επενδύσεων, με μακρά περίοδο αποπληρωμής και χαμηλό επιτόκιο.

  Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό. Και δυο ακόμη ζητήματα για το ΥΝΑ. Δημιουργούμε διακριτή οργανωτική δομή για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών, στρατηγικής και κινήτρων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού σε όλο του το πλέγμα. Παράλληλα, βελτιώνουμε τις υπηρεσίες Λιμεναρχείου. Το Λιμεναρχείο εμπλέκεται σε κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο λιμάνι, ενώ πραγματοποιείται σε αυτό μια σειρά από συναλλαγές για την εξυπηρέτηση των πλοίων.

  Έρχομαι τώρα στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Νόμος 4072/2012 για την πλήρη άρση των περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών καμποτάζ από κρουαζιερόπλοια που έχουν ως αφετηρία ελληνικό λιμένα αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα. Τα πλοία με σημαίες τρίτων κρατών δύνανται πλέον να πραγματοποιούν πλόες χωρίς περιορισμούς, όπως ισχύει στις κυριότερες αγορές κρουαζιέρας παγκοσμίως. Έτσι ενισχύθηκε και η δυνατότητα του homeporting, το οποίο επιφέρει πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη σε σχέση με τους λιμένες διέλευσης. Τα οφέλη αυτά διαχέονται σε πολλές άλλες επικουρικές δραστηριότητες.

  Παράλληλα, δημιουργήθηκαν κίνητρα για νέες επενδύσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών. Με το νέο νομοσχέδιο για τα τουριστικά πλοία επιδιώκουμε τη συμπλήρωση και βελτίωση της νομοθεσίας στις ακόλουθες γραμμές:

  • Ενοποίηση του κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού σε κοινό θεσμικό πλαίσιο.
  • Απαλοιφή διακρίσεων στη βάση «αυθαίρετων» κριτηρίων ναύλωσης.
  • Αλλαγή του κριτηρίου επαγγελματικότητας (από την καταμέτρηση ημερών σε σύστημα υπολογισμού).
  • Μείωση της γραφειοκρατίας (ολοκληρωμένου και ενιαίου μητρώου σκαφών).
  • Επέκταση των τρόπων ναύλωσης (από αποκλειστικά ολική και σε μερική και σε πακέτο με συνδυασμό πολλών τρόπων).

  Κυρίες και κύριοι,

  Εύχομαι η επιτυχία της φετινής διοργάνωσης για τον θαλάσσιο τουρισμό να βάλει στέρεα θεμέλια και για τις επόμενες. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα και αύριο θα διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες για καινοτόμες και βιώσιμες μορφές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού.

  Σας ευχαριστώ.»

Comments are closed.